Посланикът на Казахстан г-н Темиртай Избастин направи своята първа визита в Троян


На 28.11.2017 г. Ръководителят на дипломатическата мисия на Република Казахстан – г-н Темиртай Избастин, посети Троян.

При визитата си, Посланикът се срещна с кмета на Община г-жа Донка Михайлова. В срещата взеха участие и председателят на Общински съвет-Троян – Николай Тодоров и заместник-кметовете Ангел Ангелов и инж. Бистра Чолакова.

Г-н Темиртай Избастин обсъди с Кмета на Общината възможностите за икономически и културни отношения между Троян и Казахстан, за контакти на местния бизнес, за показване на културата на Казахстан в Троян. Г-н Избастин прояви интерес към забележителности в града, посети различни обекти, осъществи среща с доц. Деян Георгиев – директор на Института за планинско животновъдство и земеделие и с представители на местния бизнес.

Коментари