Print Friendly, PDF & EmailПринтирай публикацията

Позиция на Община Троян относно проведения конкурс за управител на НИХЗИ-Орешак


С оглед на засиления обществен интерес и разпространяващите се неверни твърдения по отношение на проведения конкурс за управител на НИЗХИ – Орешак ЕООД, като председател на комисията съм длъжна да заявя най-отговорно, че абсолютно всички 7 членове на комисията са оценили концепцията за развитие на Изложението за тригодишен период на Иванка Джабраилова и представянето ѝ при събеседването с най-високи оценки, като крайната ѝ оценка е значително по-висока от оценките на всички останали участници в конкурса.

В неформалните разговори непосредствено след предаването на оценъчните карти, стана ясно, че всички членове на комисията са се убедили в качествата и възможностите на г-жа Джабраилова да се справи най-добре в настоящата изключително трудна във финансово отношение ситуация в  НИЗХИ-с. Орешак.

Розалина Русенова

Председател на конкурсната комисия

Коментари