Плевен и Крайова ще си партнират по европейски проекти


По покана на Кмета на Община Крайова  – г-жа Лиа Олгуца Василеску на 11.06.2015 г. Кметът на Община Плевен – Проф. д-р Димитър Стойков, посети гр. Крайова, област Долж в нашата съседка Румъния. На работната среща бяха обсъдени възможностите за партньорство между двете общини, чрез изготвяне на партньорски проекти, чието финансиране може да бъде осигурено  по отворената покана на Програмата за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България  2014-2020 г.“.плевен14

Арх. Трифон Иванов – Зам. Кмет „Териториално развитие”на Община Плевен и Камелия Горненска – Началник отдел „Изпълнение и отчитане на проекти“ представиха на г-жа Василеску, проектните намерения на Община Плевен, които ще решат идентифицирани нужди в община Плевен, чрез възможностите предоставени по:

Приоритетна ос 1: Добре свързан регион Специфична цел 1.1: Подкрепа за планирането, разработването и координирането на трансгранични транспортни системи за подобряване връзките с TEN-T транспортната мрежа.

Приоритетна ос 2: Зелен регион Специфична цел 2.1: Подобряване на опазването и устойчивото използване на природното наследство, ресурсите и културното наследство

Picture 2Приоритетна ос 3: Безопасен регион Специфична цел 3.1: Подобряване на съвместното управление на риска в трансграничния регион

Кметът на Община Крайова г-жа Василеску сподели, че идентифицираните нужди са общи и характерни за трансграничния регион, като подчерта, че изпълнението на партньорски проекти е една добра възможност, която трябва да бъде реализирана.  Предстои работно посещение на територията на община Плевен, на което румънските партньори ще запознаят екипа на Община Плевен с техните проектни намерения, след което ще стартира подготовката на партньорските проектни предложения.

След срещата двете страни дадоха пресконференция пред медиите, а пресанонси за събитието бяха отразени в много печатни и електронни медии.

На срещата присъства и посланикът на Република България в Румъния Александър Филипов, който увери двете страни, че имат подкрепата на Република България за реализиране на бъдещото партньорство.

Коментари