Планови прекъсвания на електрозахранването в община Троян за периода 10 – 14.09.2018 г.


В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

Община Троян

На 10.09.2018 г. /08:00 – 08:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./   На 11.09.2018 г. /08:15 – 09:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч./   На 13.09.2018 г. /08:15 – 09:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч./   На 14.09.2018 г. /08:15 – 08:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ – Орешак, Общ. Троян:  10-та, 11-та, 12-та, 13-та, 15-та, 16-та, 53707. 504. 148, 9-та, Авксентий Дацин, Амбарица, Архимадрит Хаджи Макарий, Атанас Хасъмски, Васил Левски, Васил Попстефанов, Вилна Зона, Втора, Георги Дренски, Данчо Василешки, Даскал Петър Атанасов, Димитър Никифоров, Димитър Ралков, Доктор Борис Пейчев, Еделвайс, Иван Донев, Иван Лалев, Иван Павлов, Иван Полендаков, Кирил и Методий, Кичура, Комсомолска, Комуна, Ливадата, махала Баба Стана, махала Коевски Ливадки, махала Радоевското, местност Рътлината, местност Тихова Лъка, Младост, Неофит Калчев, Осъм, Панайот Волов, Патриарх Максим, Пенко Йотов, Прохлада, Първа, Раю Ганковски, Стара Планина, Трета, Хемус, Христо Ботев, Цочо Стоянов, Червено Знаме, Четвърта

На 10.09.2018 г. /08:00 – 08:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./   На 11.09.2018 г. /08:15 – 09:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч./   На 13.09.2018 г. /08:15 – 09:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч./   На 14.09.2018 г. /08:15 – 08:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ – Троян, Общ. Троян:  Кв. Ливадето, Ливадето, махала Дрянска, махала Калчевска, махала Райковска, махала Сеновоза

На 10.09.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./ – Орешак, Общ. Троян:  Амбарица, Васил Левски, Вилна Зона, Втора, Еделвайс, Иван Лалев, Кичура, махала Коевски Ливадки, Първа, Раю Ганковски, Стара Планина, Трета

На 10.09.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./ – Троян, Общ. Троян:  махала Сеновоза

На 10.09.2018 г. /08:00 – 16:30 ч.; 08:00 – 08:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./   На 11.09.2018 г. /08:15 – 09:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч./   На 13.09.2018 г. /08:15 – 09:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч./   На 14.09.2018 г. /08:15 – 08:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ – Черни Осъм:  Акациева, Амбарица, Атанас Филипов, Бай Паскал, Васил Радев, Врачовска, Възраждане, Девети Септември, Дружба, Жилища на Горското Стопанство, М-Ст Николчов Дол, М. Бъзево, М. Жеравица, М. Кошутина, М. Миленча, М. Стойновска, М. Стругът, Общ. Дз Обнова, Първи Май, Райнешка, Стара Планина, Стойновска, Хаджи Макарий, Цонка Дамянова

На 10.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 11.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 12.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 13.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 14.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Гумощник:  Клиновци, махала Реката, УПИ I Кв. 35, Цанко Влаховски, Чакърска

На 11.09.2018 г. /08:15 – 16:30 ч./ – Черни Осъм:  Амбарица, М. Бъзево, М. Жеравица, М. Кошутина, М. Стойновска, М. Стругът, Първи Май, Стойновска

На 11.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 13.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Терзийско, Общ. Троян:  Девети Септември, Иван Дочев Дочковски, Кирил и Методий, Ковачовец, Първомайска, Стойко Хр. Дулевски, Христо Ботев

На 12.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Терзийско, Общ. Троян:  Девети Септември, Девети Септември, Захари Стоянов, Иван Дочев Дочковски, Кирил и Методий, Кирил и Методий, Ковачовец, Найден Минков Стоевски, Никола Даскалов, Първомайска, Стойко Хр. Дулевски, Христо Ботев, Цвятко Цвятковски

На 13.09.2018 г. /08:15 – 16:30 ч./ – Орешак, Общ. Троян:  13-та, 15-та, 16-та, 53707. 504. 148, 9-та, Архимадрит Хаджи Макарий, Данчо Василешки, Иван Лалев, Иван Павлов, Иван Полендаков, Комсомолска, Ливадата, Младост, Пенко Йотов, Стара Планина, Христо Ботев, Цочо Стоянов

На 13.09.2018 г. /08:15 – 16:30 ч./ – Троян, Общ. Троян:  Кв. Ливадето

На 13.09.2018 г. /09:00 – 12:00 ч./ – Троян, Общ. Троян:  Георги С. Раковски, Димитър Икономов-Димитрика, Опълченска, Поч. Дом Капина, Христо Гадевски

На 13.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Балканец:  Ген. Карцов, Христо Петков

На 14.09.2018 г. /08:15 – 16:30 ч./ – Черни Осъм:  Амбарица, М. Жеравица, М. Стойновска, Първи Май, Стойновска

На 14.09.2018 г. /09:00 – 12:00 ч./ – Троян, Общ. Троян:  Кв. Балкан, махала Средно Трапе

На 14.09.2018 г. /12:30 – 16:00 ч./ – Горно Трапе:  Дочо Гадев, Мичо Димитров-Ганди, Мичо Райковски

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

 

Коментари