Още 10 сгради, с намиращите се в тях 329 жилища, ще бъдат санирани в Троян. Проектите са на обща стойност над 4 млн. лв.


На 1.09. кметът Донка Михайлова подписа договори за финансиране на мерки за енергийна ефективност на 10 сгради с намиращите се в тях 329 жилища. Проектите са финансирани със средства по Оперативна програма „Региони в растеж“.  Припомняме, че до момента по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради и ОП „Региони в растеж“ е подобрена енергийната ефективност на 460 жилища.

Проект BG16RFOP001-2.003-0019 „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Троян с адреси: ж. к. „Лъгът“, бл.11 „Хисар“; ж. к. „Младост“, бл.5“ е на обща стойност: 1 442 988,12 лв. Проект BG16RFOP001-2.003-0020 „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Троян с адреси: ж. к. „Лъгът“, бл.12; ул. „Лъгът“ №2, бл. „Машстрой-2“; ж. к. „Черногор“ №16, 18, 20 – „Арда“, „Марица“, „Тунджа“; ул. „Опълченска“ №12, бл. „Балкан“, с обща стойност: 1 499 966,85 лв. Проект BG16RFOP001-2.003-0021 „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Троян с адреси: ул. „Васил Левски“ №332; ж. к. „Младост“, бл.2; ул. „Пенчо Хаджи Найденов“ №7; ул. „Христо Ботев“ №105 и 107 и ул. „Тома Хитров“ №23“ с обща стойност: 1 499 980,58 лв. Срокът за изпълнение на проектите е 24 месеца.

Инвестиционните проекти предвиждат изпълнението на: задължителните енергоспестяващи мерки, предписани в обследването за енергийна ефективност на съответната сграда, включващи: топлинно изолиране на външните стени, покрива и пода; подмяна на фасадната дограма; изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите части; дейности по конструктивно възстановяване/усилване, предписани в техническия паспорт на сградата; мълниезащитни и заземителни инсталации, предписани в техническия паспорт  на сградата; съпътстващи СМР, свързани с изпълнението на мерките за ЕЕ и възстановяване на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването. Ще бъдат изпълнени мерки, свързани с подобряване на достъпа за лица с увреждания до сградите, в съответствие с изискванията на Наредба №4 от 01.07.2009 г., както и останалите задължителни мерки, предписани в техническия паспорт на сградите, постигащи повече от 60% енергийни спестявания на първична енергия, а именно: СМР, свързани с ремонт на различни части на сградата – покрив, стълбищни клетки и площадки, парапети на тераси и балкони, противопожарни мерки и др.

След подписването на договорите, кметът организира среща с представители на етажната собственост и собственици на жилища в сградите, на която екипите по проектите разясниха предстоящите дейности и отговориха на често задавани въпроси.

Разяснено бе какво следва за напред. Екипите, които ще управляват проектите, работят по подготовка на техническите спецификации за провеждането на поръчките по Закона за обществени поръчки (извършване на СМР, за авторски и строителен надзор на обектите, за публичност), като планираният срок за обявяване на обществените поръчки е до края на месец октомври. „Поръчките ще бъдат проведени както до момента – по най-честния, безспорен и прозрачен начин“, увери присъстващите в залата кметът Михайлова. „Надяваме се в края на март (2021 г.) да имаме подписани договори с изпълнителите на строителни дейности“, допълни още тя. Това означава, че през месеците март/ април може да се даде строителна линия на обектите. „Ако всичко върви в нормалния график, нямаме обжалвания, очакваме всички строителни дейности да приключат в края на следващата година и да посрещнете Коледа и Нова година в обновени жилищни сгради“. След избор на изпълнители и уточняване на времеви график за дейностите, предстои уточняване със собствениците на жилища график и за осигуряване на достъп до апартаментите, който ще бъде максимално съобразен с възможностите на собствениците.

Кметът на Община Троян сподели и удовлетворението от това, че първите одити на сгради, по които вече са изпълнени мерки за подобряване на енергийната ефективност, показват, че енергийната ефективност за различните типове сгради е между 50-60%, което е икономия за отопление, комфорт, а и удоволствие за всички, които виждат по-красивите сгради.

Коментари