Още една троянска улица е преасфалтирана


В края на летния сезон, Община Троян изпълни „Преасфалтиране участък от улица „Мир“, гр. Троян“ – обособена позиция от процедура „Рехабилитация и реконструкция на улични платна на територията на община Троян през 2016 г.“

Община Троян сключи договор за строителство, след проведените процедури по Закона за обществени поръчки, с избраната фирма изпълнител – „Пътстрой Ловеч“ ЕООД, гр. Ловеч.

На ул. „Мир“ са изпълнение следните строителни дейности: почистване на строителни отпадъци, профилиране с асфалтова смес и преасфалтиране на 1200 м2 улично платно. Преди извършване на асфалтирането, на улицата бе сменен водопроводът. Изпълненият обект възлиза на обща стойност 16 844 лв.

Коментари