Още един приз за Община Троян


През 2015 г. Институтът по публична администрация (ИПА) връчи отново награди на отличени практики, в традиционния конкурс за добри практики. Награждаването се състоя на 8 декември в Дома на Европа в гр. София.

През годината в ИПА са подадени общо 17 предложения за добри практики, разпределени в три категории: работа на публична администрация със заинтересованите страни в изготвянето на публични политики, административно обслужване и Е-управление.

През настоящата година Община Троян се включи в конкурс „Иновативна практика в доброто управление“, категория „Работа на публичната администрация със заинтересованите страни“, като представи работата на администрацията по подготовка за изработване на общински план за превенция и намаляване на младежката безработица в община Троян. Младежката безработица е проблем, който администрацията следи с особено внимание.

Изпълнителният директор на ИПА, г-н Павел Иванов, връчи на заместник кмета на Община Троян г-н Ангел Ангелов Грамота за участие в „Конкурс за добри практики 2015 г.“, в категория „Работа на публичната администрация със заинтересованите страни“.

 

Станислава Цукева

„Връзки с обществеността“

Коментари