От 15 март започва кандидатстването по проект КРАСИВО ДРЯНОВО 2021-2023!


Община Дряново съобщава, че с Решение №288/26.02.2021 г. на Общински съвет – Дряново е одобрена процедура за кандидатстване по проект „КРАСИВО ДРЯНОВО 2021-2023 г.“

Идеята е, чрез съвместно финансиране от Община Дряново и собствениците на сградите – частна собственост, да стартира обновяване на видимите фасади на жилищни сгради и озеленяване на дворни пространства с лице към улица (земята, която се води в рамките на застроената площ на сградата) в централната част на град Дряново.

През 2021 г. допустими кандидати по проект „Красиво Дряново 2021 – 2023 г“ ще бъдат собственици и/или наследници на жилищни сгради в централната част на град Дряново.
На одобрените кандидати Община Дряново ще предоставя строителни материали (фасадна боя, грунд, варов разтвор, цимент, мрежа за шпакловка, шпакловъчна смес, блажна боя) и зелена растителност (едногодишни и многогодишни растение, дълготрайна растителност).
Всички останали дейности по обновяване на сградите – материали за топлоизолация, скеле, труд (наемане на майстори) и други ще бъдат за сметка на кандидатите.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПРЕЗ 2021 г.
Срок за подаване на Заявление за кандидатстване – от 15.03.2021г до 15.04.2021г, вкл. наборът от документи към всяко заявление. Класиране на подадените заявленията – до 30.04.2021 г.
Класирането ще бъде извършено по следните критерии:
Местоположение на обекта, с приоритет – ул. „Шипка“, в участъкa от кръстовището на ул. „Шипка“ и ул. „Матей Преображенски“ до кръстовището на ул. „Шипка“ и ул. „Досьо Стойнов“.
Дата ма подаване на заявлението.
Обекти, находящи се на друга улица в централна градска част.
При наличие на свободни финансови средства след обявяване на резултатите, в периода от 15.05.2021 г. до 15.06.2021 г. ще се приемат нови заявления за кандидатстване.
Краен срок за приключване и отчитане на всички строително – ремонтни работи и дейности по озеленяване – 31.11.2021г.

Коментари