От последните минути: Цацаров съобщи какви поголовни арести на българи искат САЩ, но…


Между България и САЩ е действал договор от 1924 година. През 2008 г. се прекратява този договор, когато се ратифицира сега действащият закон. Процедурата предвижда, че при искане за екстрадиране или молба за екстрадиране, прокуратурата е длъжна да извърши определени действия. Това заяви главният прокурор Сотир Цацаров на извънреден брифинг.

По думите му прокуратурата е трябвало да задържи Желяз Андреев за до 72 часа и изпраща съответната молба до окръжния прокурор. Окръжният прокурор е задължен, след като получи преписката, да се произнесе. Не се дава избор на прокуратурата дали да осъществи задържането. Решението е на съда“,уточни Цацаров.

Спрямо лицето на 7 април е получено искане, предадено по каналите на Интерпол, задържане с цел арест и последващо екстрадиране. Това лице е задържано за 72 часа. Преписката е изпратена до Окръжен съд Добрич“, поясни още главният прокурор.

Съдебният акт е изключително подробен. Съдът е взел най-леката мярка – подписка. При временното задържане се вправи за определен срок – до 60 дни. Два са моментите, на които следва да се акцентира в определението на Окръжен съд Добрич. – Това не е основният момент на съществото на обвинението. Съдът разглежда аналогови случаи и прави извода, че на този етап и с представените данни трудно може да се даде яснота за деянието.

-Това временно задържане може да се случва в случай, нетърпящ отлагане. Лицето не е било приоритет на съответната юрисдикция (американската). За 2 години. Тези обстоятелства съставляват липса от неотложност, годна да мотивира задържането.

Преди половин час пристигнаха документи за временното задържане на още 4-ма граждани. Двама мъже и две жени. Не мога да ви дам допълнителни данни. Но е на същото основание като Желяз Андреев.

Върховната прокуратура следва да постанови задържане за до 72 часа. Лицата са установени. Те се намират на територията на гр. София. Цацаров обаче посочи, че след консултации е станало ясно, че не следва да се пристъпва към задържане на лицата. Моето решение като главен прокурор е лицата да не бъдат задържани. Ние сме длъжни да изпълним всички задължения от международни договори, но сме длъжни да гарантираме правата на български граждани“, уточни още Цацаров.

Предвижда се възможност между МП и Държавния департамент на САЩ да има консултации. Та както са дефинирани в текста на договора, консултациите са във връзка с работата по отделни случаи. При това положение, единственият механизъм, възможен, за да изпълним задълженията по договора и да не нарушаваме правата на гражданите. Министър Цецка Цачева е получила писмо от мен преди половин час, посочи Цацаров.

Предлагам да бъдат инициирани консултации по всеки конкретен случай-не само по четирите. Но случая „Желяз Андреев“, между двете министерства на експертно ниво, допълни той. По думите му той също е готов да участва в консултациите, за да се прецени дали има неотложен случай, за да се задържат лицата.

Коментари