Открито е вторично огнище на заразен нодуларен дерматит по говедата – в Лесидрен


Областният управител Ирина Митева бе информирана за открито вторично огнище на заразен нодуларен дерматит в област Ловеч.
То е на територията на община Угърчин, в с. Лесидрен.
Със заповед на директора на Областна дирекция „Безопасност на храните” е извършено принудително ликвидиране и загробване на животните – 4 крави и 4 телета. Извършено е механично почистване, дезинфекция на помещението, в което са отглеждани те, инвентара, оборудването и превозните средства в констатираното огнище. Стопанинът няма да бъде обезщетен, тъй като животните не са идентифицирани и регистрирани според законодателството.
В момента продължава поголовната ваксинация на животните в област Ловеч. Преди дни Областен управител излезе със своя заповед, в която разпореди кметовете на общини да оказват пълно съдействие за ограничаване на разпространението на заразното заболяване.
Коментари