Основно ремонтиран път ще свързва Бохот, Тученица и Радишево с главни артерии


Община Плевен изготвя идеен проект за основен ремонт на участъка от разклона при с.Брестовец-Бохот-Тученица-Радишево-Гривица, чрез който селищата ще бъдат свързани с пътя Ловеч-Плевен и с пътя София-Русе. Предвид строителството на АМ „Хемус” по този начин ще бъде осигурен обходен маршрут, който ще отклонява трафика извън Плевен.пл2

С проекта ще се кандидатства по линия на трансграничното сътрудничество „Румъния – България” 2014-2020 г. Новината съобщи кметът на Община Плевен проф. д-р Димитър Стойков по време на срещите си с жителите на трите кметства вчера и след посещение в румънския град Крайова, където със своя колега обсъдиха възможности за реализация на съвместни европейски проекти. В срещите участваха председателят на Общинския съвет Дарин Ангелов и общинските съветници Диана Данова, Пенчо Дреновски и Станислав Иванов.
В трите населени места беше отчетено изпълнението на Бюджета на  Община Плевен за 2014 год. и за изминалите месеци от настоящата, както и бяха изслушани мненията на хората за приоритетите за благоустрояване на селищата.

Система за видеонаблюдение за над 10 хил. лв. е изградена в Бохот през миналата година, 7 хил. лв. са отделени за ремонт на параклиса там, закупени са компютърни конфигурации за училището, извършени са и улични ремонти.
пл3
Осем хиляди лева са усвоени за инфраструктура в Тученица през 2014-а год., тази година са предвидени още 10 хиляди лева. За тази цел в Радишево са отделени също 10 хил. лева.

През 2014 год. Община Плевен ремонтира пътя между трите селища за 65 хиляди лева, беше акцентирано по време на срещите, както и фактът, че при продажба на почивната станция в с. Кранево получените средства ще бъдат разпределени между кметствата в общината като допълнително перо за благоустрояване.

Един от главните проблеми за жителите и на трите села са честите аварии на ВиК-мрежата и липсата на ремонти на уличната мрежа след отстраняването им. Проф. Стойков се ангажира да проведе разговори по този повод с управителя на ВиК-дружеството.

Коментари