ОИЦ-Ловеч подготвя обществеността за новия програмен период 2021 -2027


На 02 ноември 2020 г. Областен информационен център – Ловеч проведе пресконференция с медии за популяризиране на предстоящи „Информационни дни“, посветени на подготовката на новия програмен период 2021 – 2027 г.

 Пред представителите на местни и национални медии екипът на ОИЦ- Ловеч анонсира, че планира да проведе поредица от „Информационни дни“, на които да предоставя информация относно възможностите за сътрудничество между заинтересованите страни в изпълнение на принципите за по-балансирано и устойчиво развитие на регионите чрез инструмента „Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)“, който ще се изпълнява на територията на област Ловеч през следващите седем години. ИТИ се основава на съвместно разрешаване на общи проблеми или оползотворяване на потенциалите за развитие на конкретна територия (изпълнение на големите инфраструктурни проекти), без водещи да са административните граници на отделните населени места, общини или области. Служителите на Центъра анонсираха пред представителите на медиите, че с цел да мотивират потенциалните бенефициенти и заинтересовани страни да стартират създаването на партньорства и да генерират нови идеи за интегрирани проекти и концепции за ИТИ, ще провеждат разяснителна кампания, като канят всички заинтересовани страни да посетят офиса в Бароковата къща, град Ловеч. С цел да бъдат спазени всички противоепидемиологични мерки, по време на разяснителната кампания ще бъдат допускани не повече от 2 – 3 (двама-трима) представители на организация/институция на едно посещение с предварително уговорени дата и час.

В качеството им на потенциални бенефициенти, информация в ОИЦ могат да получат представителите на: 

  • държавни органи, областни администрации и общински власти от всичките осем общини;
  • представители на гражданското общество – неправителствени организации, организации на работодатели и на синдикати, фондации;
  • бизнес – представители на големи предприятия, представители на малки и средни предприятия и др.;
  • научна общност – представители на университети, Българска академия на науката, Селскостопанската академия и др.;
  • сдруженията на собствениците на жилища в многофамилни жилищни сгради;
  • други заинтересовани страни на местно ниво.

Екипът разясни още, че по време на информационната кампания служителите на ОИЦ – Ловеч ще отговарят на въпроси и ще подпомагат потенциалните бенефициенти на новата Програма „Развитие на регионите 2021-2027 г.“ чрез разясняване на общите принципи за подготовка на концепции за ИТИ, създаване на партньорства, процедури за подаване на концепциите и принципа на тяхното оценяване през новите състави на Регионалните съвети за развитие (РСР).

Служителите на Областния център обявиха, че при интерес от страна на бизнеса в Област Ловеч предоставят и актуална информация за предстоящи процедури по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.  На въпрос от страна на медиите ще има ли финансиране за преодоляване на икономическите последици от пандемията COVID 19  експертите отговориха, че всеки момент се очаква да бъдат отворени още две процедури по ОП „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“. Едната процедура е насочени към малки предприятия с нетни приходи от продажби за 2019 г. равен или по-голям о т 500 000 лв. за осигуряване на оперативен капитал и преодоляване на недостига на средства в условията на пандемия, а втората е насочена към предоставяне на подкрепа на МСП за реорганизация и адаптиране на работните места и/или промени в бизнес процесите и моделите с цел създаване на здравословни и безопасни условия на труд в контекста на COVID-19.

ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на политиката на ЕСИФ в Р България.

За допълнителна информация:

Име на служител: Росица Кривирадева

Длъжност: Екперт „Комуникация, информация и логистика“

Тел.: 068 604 297; e-mail: [email protected]

Коментари