ОДБХ – Ловеч: През последните 3 месеца 95% от пробите при дивите свине са положителни за АЧС


Актуалната епизоотична обстановка в област Ловеч бе разгледана на проведено присъстване заседание на Областната епизоотична комисия в Ловеч. То бе председателствано от областния управител Ваня Събчева, а в него се включиха и изпълнителният директор на БАБХ проф. д-р Паскал Желязков и колегите му проф. д-р Георги Георгиев – директор на Център за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ), д-р Евгени Макавеев – директор на дирекция в Център за оценка на риска по хранителната верига и д-р Георги Чобанов – директор на дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на фуражите“ към БАБХ.

Епизоотичната обстановка в област Ловеч към този момент е спокойна, увери д-р Росен Федерчев, директор на ОДБХ – Ловеч. Той подчерта, че в момента заболеваемостта от АЧС по дивите свине е намаляла, тъй като броят на самите животни е намалял. Периодично се получават сигнали за открити трупове на диви свине, от които се вземат своевременно проби.

Към момента има взети 866 проби от 4 индустриални и 12 фамилни ферми. Безпокойство предизвиква фактът, че през последните 3 месеца 95% от пробите при дивите свине са положителни: от ДГС Троян, ДЛС Русалка в Априлци, ДГС Лесидрен и ДГС Тетевен. Единият от случаите в териториалния обхват на ДГС Троян е за 6 намерени диви прасета на едно място и всички са с положителен резултат, докладва д-р Огнян Гечев – н-к отдел ЗЖ в ОДБХ Ловеч.  По думите му до момента в ОДБХ Ловеч има подадени 111 заявления за регистрация на обекти тип „заден двор“, 96 от тях са одобрени, установени са и 4 случаи на нерегламентирано отглеждане на домашни свине. Гечев подчерта още, че за изминалата година на територията на област Ловеч има 2 огнища на Инфлуенца при патици мюлари. Има 6 регистрирани обекта и 1 люпилня за патици, които своевременно се наблюдават. Друго от заболяванията е заразен нодуларен дерматит. Две са били огнищата в област Ловеч – Априлци и Лесидрен, извършва ваксинация по определена схема и заболяването е овладяно. 

Българският ветеринарен съюз има задължение да осигури на българското животновъдство безопасни условия за отглеждане на животните. Всички документи издадени от БАБХ са в съответствие и съгласуваност с европейското ветеринарно законодателство. България участва със всички държави в ЕС по изпълнение на едни и същи мерки, за да може да има гаранция, че болестите ще бъдат ограничени там където възникват и няма да преминават от държава в държава и поради това трябва да бъде осигурена безопасност на българските ферми, подчертана заседанието проф. д-р Паскал Желязков.  Той се спря на програмите за подпомагане на стопаните при осигуряване на мерките за биосигурност, осигурени от Министерството на земеделието, храните и горите. Желязков акцентира, че е важно да се направи пробив в отношението на хората към безопасността на животните.

Ваня Събчева увери гостите си, че Областна администрация Ловеч и ОДБХ имат пълното съдействие на институциите – МВР, ОПУ, общините за навременните мерки в борбата със заболяването АЧС.

По време на заседанието бяха разгледани и други въпроси.

Коментари