Общински солидарен фонд за лечение на гражданите от Община Троян


Дейността на „Общински солидарен фонд за подпомагане лечението на граждани от Община Троян“ стартира през месец април 2014 г. и се утвърди като работеща форма за подпомагане лечението на троянци. Бюджетът на Фонда за 2014 г. е общо 12 169 лв. От тях 10 000 лв. са от общинския бюджет, а постъпилите дарения са в размер на 2 169 лв. Даренията са от отчисления от трудови възнаграждения на служителите в Общинска администрация, от благотворителна кампания по време на Рок – Академия гр. Троян, от дарителски кутии /поставени в „МБАЛ Троян“ ЕООД,  Общинска администрация и от дарителска кампания на ученици от СОУ „Васил Левски“ гр. Троян/.

През 2014 г. са постъпили 7 заявления от граждани за подпомагане. Отпусната е финансова помощ на 6 лица и е направен 1 отказ. Средствата отпуснати от Фонда през годината са 8 880 лв.

Общият бюджет на фонда за 2015 г. до месец ноември е 12 937 лв. От общинския бюджет във Фонда са постъпили 7000 лв., а набраните средства от дарения през 2015г. /до месец ноември/ са общо 2067 лв., от които: отчисления от трудови възнаграждения на служители в Общинска администрация и един общински съветник, в размер на 1606 лв. и от дарителски кутии /поставени в отдел „Местни приходи“, Център за административно обслужване в Община Троян, ресторант „Фамозо“, кафе-сладкарница „Тифани“/  в размер на 461 лв. В бюджета на Фонда през 2015 г. са внесени 1700, 85 лв., събрани чрез организирана дарителска кампания, проведена през месец декември 2014 г. от Духова музика „Заедно“ гр. Троян, кафе – сладкарница „Славея“, хотел „Троян Плаза“, търговска мрежа „Т. Маркет“ и суми, събрани от Общинска администрация, отчисления от заплати /декември 2014г./ и  2169 лв. от дарения  през 2014 г.

През отчетната година са приети, разгледани и обработени 21 преписки. Отпусната е финансова помощ за лечение на 17 лица и 1 дете, общо в размер на 11 450 лв. на три от преписките е направен отказ, тъй като заявителите не отговарят на условията за подпомагане.

Със средства от фонда за лечение до момента са подпомогнати 23 лица и 1 дете, за частично възстановяване на извършени разходи за оперативни лечения /ендопротезиране на тазобедрени стави, отстраняване на катаракта и поставяне на меки лещи, перитонит, счупване на гръбначен стълб, ампутирана китка, злокачествени заболявания/.

До момента, от учредяването на „Общински солидарен фонд за лечение на гражданите от община Троян“ са отпуснати средства за лечение на обща стойност 20 330 лв., а постъпилите дарения са 5 936 лв.

В края на настоящата година три фирми се свързаха с Община Троян и стартираха, съвместно с общината, кампания за набиране на средства за фонда – салон за красота „COUNTESS”, хотелски комплекс „Острова“ и ресторант „Фамозо“. Те поставиха кутии за набиране на средства, които ще бъдат внесени по сметката на фонда.

 

Станислава Цукева

„Връзки с обществеността“

Коментари