Община Троян се готви за силен туристическия сезон в празничната година. Изготвена е програма за подобряване на средата в селата Чифлик и Шипково


В годината, в която Троян навършва 150 г. от обявяването си за град, общинската администрация очаква повишен интерес на туристите към града и населените места, част от общината. Активната работа по рекламната и информационна кампании за празника на града са насочени именно към привличане на повече туристи към сърцето на Балкана.

Общината полага усилия, както към промотирането на местата, които гостите на Троян могат да посетят, интересни събития, част от които могат да бъдат, места за настаняване и други, така и за осигуряване на една благоприятна инфраструктура, достъпност, облагородена среда.

Част от усилията на администрацията през 2018 г. са насочени с особено внимание и към две от популярните за нашия край села – Чифлик и Шипково.

Още през месец февруари експерти набелязаха мерки за подобряване на средата в курортните зони, чието изпълнение ще започне непосредствено преди активния туристически сезон. За село Шипково са планирани дейности в две зони – градинката с паметника на Кино Пенчев, където ще бъде извършен: монтаж на беседка; почистване на храстите в района; направа пешеходна алея; озеленяване на кръга в градинката с подходяща растителност; монтаж на кошчета; осветяване на зоната; и в района на банята, където предстои: почистване речно корито от растителност и наноси; локални ремонти на подпорни стени при реката; доставка на дървен материал за ремонт на пейки; оформяне на чимшири в началото на пешеходната алея; озеленяване на триъгълника пред банята с подходяща растителност; доставка и монтаж на пейки; преасфалтиране на пешеходна алея; ремонт на градинските бордюри на пешеходната алея; захранване с минерална вода чешмата в парка; ремонт настилка пешеходен мост; почистване на растителност около естествения извор, ограждане и обозначаване.

В с. Чифлик част от дейностите за подобряване на средата вече започнаха. Предстои одобряване на ПУП – схеми на техническа инфраструктура и улична регулация. Предвидените дейности за курортната зона в селото включват: почистване на основни артерии и улици в зоната; вече е извършено групиране на съдовете за отпадъци (и подмяна, където е имало необходимост), обособяване на подходящи места. Ще бъдат определени места за поставяне на малки съдове (кошове) за изхвърляне на отпадъци от туристите и монтиране на нови такива. Вече е извършен частичен ремонт на тротоар и е монтирана арт пейка с осветително тяло. Предстои направата на отводнителна решетка.

Да припомним, че именно причината „Да плуваш в открит басейн с минерална вода дори през зимата“, част от рекламната кампания „150 причини да посетиш Троян“, можеше да се види на рекламни съоръжения на метро станция в столицата и насочваше туристите към приятни възможности за почивка в Троян.

 

Коментари