Община Троян придоби собственост върху имота на бившето ООУ „Никола Войновски“, с. Шипково


Със свое Постановление от 29.07.2015 г. Министерски съвет предостави за безвъзмездно управление на Община Троян имота на бившето Основно оздравително училище „Никола Войновски“, с. Шипково.

През 2014 г. със заповед на Министъра на образованието и науката училището в с. Шипково е закрито. В началото на 2015 г., Общински съвет Троян даде съгласие за безвъзмездно придобиване собствеността на имота, а Регионален инспекторат по образованието – Ловеч прехвърли движимото имущество на Община Троян.

В резултат на мотивираното искане на Община Троян, Министерски съвет предостави за безвъзмездно управление имота в с. Шипково, който е с площ 13 663 кв. м и построени шест сгради за провеждане на различни образователни, социални и здравни дейности.

С това решение базата в курорта Шипково се увеличава, след като през 2014 г. Шипковските минерални бани бяха върнати на общината и се създават добри предпоставки за бъдещо развитие на курорта.

 

Община Троян

Коментари