Община Троян – представена на Третата работна среща между бизнеса и местната власт, организирана от Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти (АБТТА)


В периода от 19.10. до 21.10.2015 г. в гр. Русе се проведе Трета работна среща между бизнеса и местната власт, организирана от АБТТА. В срещата участие взеха общо 65 представители – туроператори, журналисти, експерти от общини, сред които и участници от Община Троян.

Форумът е утвърден като ефективна платформа за обмяна на професионална информация между основните групи участници на туристическия пазар: общините като главен фактор за изграждане на висококачествен и конкурентоспособен регионален туристически продукт и туроператорите, които осигуряват пазарната реализация. По покана на Председателя на Управителния съвет на АБТТА, г-н Байко Байков, Община Троян представи туристическия потенциал на региона с атрактивна презентация.

На информационния щанд на Община Троян бяха представени рекламни материали, информация за туристическия ресурс на региона и за хотелите на територията на общината. Г-н Байко Байков, Председател на УС на АБТТА, оцени високо щанда, представящ Троян, като атрактивен и заедно с други членове на УС на асоциацията вдигна тост за едно успешно и резултатно сътрудничество между туристическия бизнес и местната власт.

Експертите от Община Троян и туроператори обсъдиха конкретни условия за групови посещения на културните и природни забележителности, както и събития от календара на Общината за 2016 г., като Български фестивал на сливата, Националната изложба с международно участие в Национално изложение на художествените занаяти и изкуства в с. Орешак, Рок Академия и др. Туроператорите, работещи с чуждестранни групи, изразиха интерес основно в посока за посещение на културни забележителности, планински маршрути и ползването на ресурса от минерални води на нашата община.

На проведените разговори експертите от община Троян, представителите на АБТТА и туроператори очертаха възможности за включване на дестинация Троян като част от обиколките на България на чуждестранни групи, с цел приключенски и културен туризъм.

Станислава Цукева

„Връзки с обществеността“

Коментари