Община Троян и снегопочистващите фирми имат готовност за зимния сезон

7 фирми ще се заемат със снегопочистването на уличната мрежа в населените места на територията на община Троян


На 2.11.2017  г. беше проведена среща с всички отговорни лица и институции, имащи отношение към зимното почистване на територията на Община Троян. Готовността си за посрещане на зимата докладваха Общинската болница, Спешна помощ, ЧЕЗ, държавните горски стопанства, РУ на МВР гр. Троян, училища, детски градини, кметовете на села, общинските фирми.

Общият извод бе, че Община Троян има готовност за зимния сезон. Всички фирми изпълняващи снегопочистване на територията на общината са ясни и в готовност за новия сезон.

През 2016 г. Община Троян проведе обществени поръчки по Закона за обществени поръчки, с предмет „Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа през периода 2016-2018 г.”.  Сключени бяха договори с изпълнителите с времеви диапазон две години. С наближаване на новия зимен сезон са проведени разговори с всички отговорни фирми и институции.

Фирма „ПЪТПРИБОР” ООД, гр. София с управител инж. Александър Николов, ще извършва снегопочистване в селата: Балабанско  (път LOV1137 от км 1+000 до км 11+000); Терзийско (път LOV1137 от км 11+000 до км 17+000 и път IV-35814 от км 0+000 до км 1+200); Балканец  (път LOV2136 от км 0+000 до км 3+000); Бели Осъм – Чифлик  (път LOV1143 от км 0+000 до км 10+300); Белиш – Маргатина (път LOV2131 от км 0+000 до км 9+600); Добродан – Врабево – Дебнево (път GAB1164 от км 13+200 до км 31+800);  Горно Трапе  (път LOV2142 от км 0+000 до км 8+000); Гумощник (път GAB2167 от км 7+600 до км 13+400); Калейца (път LOV2130 от км 0+000 до км 4+700); Ломец (път LOV2132 от км 0+000 до км 3+000); Орешак – Черни Осъм (път LOV1140 от км 0+000 до км 10+000); Старо Село – Голяма Желязна (път LOV1138 от км 0+000 до км 7+400);  мах. Длъжковска (път LOV2134 от км 0+000 до км 5+300); мах. Райковска и Дрянска (път LOV3133 от км 0+000 до км 3+400); мах. Попишка (път LOV2135 от км 0+000 до км 3+000).  ОП „Комунални услуги“ ще извършва снегопочистване на уличната мрежа в гр. Троян. Проведени са обществени поръчки за противообледяващи препарати и има сключен договор с доставчици. Има и налични количества за първите снеговалежи.

Петнадесет машини на общо 7 фирми ще се заемат със снегопочистването на уличната мрежа в населените места на територията на община Троян. За обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в  населените места от община Троян през периода 2016 – 2018 г.“ са подписвани договори със следните изпълнители: ЕТ „Илия Николски“ за снегопочистване на уличната мрежа на с. Балабанско (L= 9 км.), за уличната мрежа на с. Горно Трапе (L= 5 км.) и с. Терзийско (L= 14 км.); „Агротехника Троян“ АД за уличната мрежа на с. Балканец (L= 6 км.), на с. Белиш (L= 12 км.), на с. Врабево (L= 13 км.), на с. Гумощник (L= 10 км.), на с. Дебнево (L= 10 км.), с. Дълбок дол (L= 12 км.),  с. Калейца (L= 8 км.), с. Ломец (L= 6 км.), с. Орешак (L= 24 км.); с. Чифлик (L= 15 км.) и с. Патрешко (L= 11 км.). Красимир Василев ще отговаря за снегопочистване на уличната мрежа на с. Борима (L= 18 км.); ЗП Тодор Петков за уличната мрежа на с. Голяма Желязна (L= 25 км.) и на с. Старо село (L= 10 км.); ЗП Александър Данчев Петров за уличната мрежа на с. Добродан (L= 6 км.). Снегопочистване на уличната мрежа на с. Шипково (L= 14 км.) ще се извършва от Богдан Пелтешки, а на уличната мрежа на Туристически комплекс „Беклемето” (L= 3 км.) от „Илко“ ЕООД. Посочените фирми ще почистват обща дължина на уличната мрежа в населените места на територията на община Троян от 231 км.

Поради частично изчерпване на предвидения финансов ресурс за 2016/2018 г. е обявена обществена поръчка за избор на изпълнител за 11 села.

 

 

 

 

Коментари