Община Троян и РУ „Полиция“ Троян започват работа по проекта за видеонаблюдение на територията на град Троян


По предложение на кмета Донка Михайлова, при актуализацията на бюджета на заседанието на Общински съвет Троян от 30.07.2015 г., е утвърдена сума за първи етап от проекта за изграждане на цялостно видеонаблюдение на територията на гр. Троян.

Идеята съществува още от 2009 г., но до момента не е реализирана. Системите за видеонаблюдение са способ за гарантиране на по-голяма сигурност и спокойствие; имат превантивно и възпиращо въздействие спрямо нарушителите, спомагат за ефективен контрол и мониторинг на средата.

По предложение на гл. инспектор Марин Ичев, началник на РУ „Полиция“ Троян, и след проведеното проучване, е взето решение проектът за гр. Троян да се реализира на три етапа. На своето заседание Общински съвет гр. Троян утвърди сумата от 28 500 лв. за видеонаблюдателна система на входно-изходните точки на града.

Цялостният проект предвижда обхващане на: централната градска част, която е с концентрация на заведения за хранене и развлечения и място за провеждане на мероприятия от масов характер; учебните заведения и натоварени кръстовища.

Реализирането на подобен проект би допринесло за гарантиране сигурността на жителите на Троян и по-бързо установяване на нарушителите и повишаване ефективността от работата на контролните органи.

 

Община Троян

Коментари