През 2016 г. Община Троян отново кандидатства в конкурса на Фондация „Прозрачни регламенти“


На страницата на Фондация „Прозрачни регламенти“ вече са публикувани проектите на общинските администрация, които кандидатстват за най-прозрачна общинска администрация съгласно конкурса.

През 2016 г. Община Троян отново кандидатства за приза, чиито носител бе през 2013 година, с комплексните административни услуги, които предлага на гражданите и бизнеса и изградената VPN мрежа между общинската администрация и кметствата на територията на общината.

prizВ класацията „Най-прозрачна общинска администрация“, Община Троян е в съревнование за приза с още 26 администрации, а в тази за „Най-добра практика за партньорство между общинска администрация и структурите на гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията“, с практиката „Комплексно административно обслужване в община Троян и изграждане на VPN връзка“ – с още 11 институции.

Всички формуляри на общини са публични и могат да бъдат открити на официалната страница на Фондация „Прозрачни регламенти“.

Станислава Цукева
Връзки с обществеността

Коментари