Община Троян бележи ръст на сватбените ритуали


През настоящата 2015 г. Община Троян бележи ръст на осъществените сватбени ритуали на територията на общината. Справки за приходите от таксите за ритуали, към края на месец август,  показват покачване – през 2014 г. за посочения период събраните такси са 3610 лв., а към 28.08.2015 г. – 4360 лв.

Троянският регион се превръща в желано място за сватбени тържества. Двойки от страната, най-често от градовете Ловеч, Варна, Плевен, София, Габрово, Велико Търново, Казанлък, избират околностите на града за своите изнесени сватбени тържества.

„През годините Общината полага усилия за стимулиране на младите двойки. Лица със сключен граждански брак и до навършване на 35 г. включително и на двамата съпрузи, могат да ползват облекчение на такса за битови отпадъци със 75 на сто намаление за имота, който е основно жилище на семейството. Съгласно Правилника за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете в община Троян, връчваме еднократна финансова помощ в размер на 200 лв. за всяко новородено дете, осигурена от Общината и от г-н Марин Радевски. Радостно за нас е, че градът и неговите забележителности, привличат хора в един от най-специалните мигове в техния живот“, споделя кметът г-жа Михайлова.

Всяко едно ново семейство получава поздравителен адрес от кмета на Общината, с пожелание за взаимно разбирателство и най-важното – да се обичат и подкрепят.

Станислава Цукева

„Връзки с обществеността“

Коментари