Община Тетевен и БалБок Инженеринг организираха Мобилен събирателен пункт за безплатно приемане на опасни отпадъци от домакинствата


На 19 юни Община Тетевен и БалБок Инженеринг организираха Мобилен събирателен пункт за безплатно приемане на опасни отпадъци от домакинствата. Това е първата дата от предвидените две, като следващият пункт ще бъде на 4 октомври 2019 г.

На площад ,,Сава Младенов“ от 10:00 до 16:00 часа бяха предадени общо 23,500 кг опасни битови отпадъци. Сред тях опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с такива; луминисцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак; бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, съдържащи опасни вещества; лекарствени продукти.

Националната Система за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата функционира успешно в страната и вече е обхванала над 2.5 млн. жители. Мобилните събирателни пунктове представляват обозначени и оборудвани транспортни средства, които се разполагат на предварително определена локация и се обслужват от обучен и опитен персонал на „БалБок Инженеринг“ АД. С организирането им се предотвратява нерегламентираното изоставяне или инцидентното предаване на опасни отпадъци от страна на гражданите на общината.

Коментари