Общата стойност на проектите в сферата на образованието в област Ловеч само по две оперативни програми е над 8 милиона лева


Общата стойност на проектите, реализирани в област Ловеч само в сферата на образованието само по две оперативни програми – е над 8 011 361,58 лв за последните 8-9 години. Това са проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, влезли в нашите училища, за да подобрят материалната база, за да подобрят училищната среда, за да оборудват нови кабинети, за да превърнат остарелите спортни площадки и училищни дворове в модерни спортни съоръжения. Това каза днес народният представител Иван Миховски по време на гражданския диалог „Европа в нашия дом“. В събитието участва министърът на образованието Красимир Вълчев, народните представители Калин Василев и Станислава Стоянова, член на комисията по образование в НС, кметове на общини и населени места, директори на училища, учители, много граждани.
„Оказа се много трудна да се изчисли колко точно европейски инвестиции са влезли в училищата на територията на област Ловеч през последните години. Защото училищни проекти се финансираха от различни източници. И все пак по данни на Регионално управление на образованието през последните 10 години всички училища на територията на област Ловеч са участвали в различни проекти, финансирани основно по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Общата стойност на проектите в област Ловеч само по тези две програми е 8 011 361,58 лв. Тоест над 8 милиона лева по тези две програми са влезли в нашите училища, за да подобрят материалната база, за да подобрят училищната среда“, поясни Миховски.
Той посочи примери: „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“. В проекта са участвали 19 училища. Определеният бюджет за всички училища е на стойност 2 949 422,03 лв, „Да направим училището привлекателно за младите хора“ (УСПЕХ). В проекта са участвали 33 училища. Определеният бюджет за всички училища е на стойност 1 388 041,32 лв, Ограмотяване на възрастни „Нов шанс за успех“ – участват 5 училища. Размерът на предоставената безвъзмездна финансова помощ по проекта е 453 277,03 лв, „Ученически практики” – участвали 11 училища. Определеният бюджет за всички училища е на стойност 381 410,48 лв, „Включващо обучение“ – участват 5 училища. Размерът на предоставената безвъзмездна финансова помощ по проекта е 300 641,42 лв, „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза I“ – участват 56 училища. Размерът на предоставената безвъзмездна финансова помощ по проекта е 1 394 074,71 лв. и други.
С участието си по тези проекти училищата са подобрили материалната база, като са обзавели класни стаи за целодневна организация на учебния ден в средищните училища, закупено е оборудване – компютърна техника, музикални инструменти, фотоапарати, преносими инерактивни системи, костюми за различни сценични изяви на учениците, различни спортни уреди и пособия, подчерта Иван Миховски.
Той допълни, че училищата са участвали и по проект „Квалификация на педагогическите специалисти“, където Министерство на образованието и науката е бил конкретен бенефициент. Част от училищата са били и партньори по други проекти, където изпълнението на дейностите се е осъществявало в училища и детски градини. Миховски поясни, че много проекти са подобрили училищната среда и по други оперативни програми, много са работили по програмите Еразъм; Леонардо Да Винчи – Програма „Учене през целия живот“; „Коменски“ и др., където общата стойност е над 1,2 млн. лв.
„Казаното дотук е само малка част от ползите на страната ни от членството в ЕС, само малка част от смисъла да бъдем активни европейски граждани. Малка, но много съществена част от смисъла и на предстоящите избори за Европейски парламент – България да изпрати най-добрите, най-можещите, най-активните, най-всеотдайните в работата на европейските институции свои представители – доказани, почтени, себераздаващи се, хора на каузата! Защото Европа Е нашият дом, и ние сме тези, които трябва, длъжни сме да се погрижим за нея, защото трябва и сме длъжни да осигурим място в нея за онези, които идват и след нас. Защото сме европейци“, каза в заключение Миховски.
По време на форума народният представител Станислава Стоянова се спря на законодателните инициативи в сферата на образованието. Тя определи като добри и много успешни три от тях, довели до промени в три закона.
Стоянова се спря на приноса на комисията за поправките в Закона за професионалното образование, предложени от МС. „Въведохме корекции, отнасящи се до дуалното обучение, като целта ни бе стъпвайки на добрите практики на училища, учители, работодатели, които вече работят по тази система да спомогнем развитието му. Вече няма никакви пречки тя да се въведе в национален план и очакваме по-активно да се работи и от страна на министерството, и от страна на регионалните управления по места, и от училищата в партньорство с работодателските организации. Имам информация, че област Ловеч има изградена от няколко години добра система за този диалог – общини, държава в лицето на РУО-училища-бизнес още на етап определяне на план-приема“, подчерта Станислава Стоянова.
„Заедно с колеги от комисията по образование имаме внесена и законодателна поправка в посока насърчаване на партньорството между бизнеса и образованието. Без това партньорство не можем да очакваме създаването на успешни кадри за индустрията, а бих подчертала, че това би решило в голяма степен и проблемът с обезлюдяването на регионите. С тази поправка на практика ние регламентирахме възможността изявени специалисти от практиката да участват в образователния процес във висшите училища“, поясни още народният представител.
Станислава Стоянова се спря и на промените в Закона за развитие на академичния състав. По думите й те са въвели нова философия на закона. „Бяха въведени дългоочакваните национални критерии и изисквания за придобиване на научните степени и заемане на академичните длъжности. Това е изпълнен ангажимент от управленската програма на ГЕРБ, с която целяхме да се дисциплинира системата и да се възвърне авторитетът на академичните среди и академичното им израстване“, акцентира още Стоянова. Тя се спря и на последователната политика за непрекъснато повишаване на учителските заплати, като припомни, че през 2009 г. тя беше 450 лв., а сега 920 лв. Нашата цел е най-добрите и мотивирани млади хора да пожелаят да станат учители, каза още Стоянова.

Коментари