Обсъдиха идеен проект за инвестиция на „ВСК-КЕНТАВЪР“ пред обществеността в Дряново


На 20.11. се проведе обществено обсъждане във връзка с внесен идеен проект за обект „Паркоустройство и благоустройство на площадно пространство, намиращо се в поземлен имот 23947.501.9811 по КККР на град Дряново“с инвеститор: „ВСК-КЕНТАВЪР ИЗ ДИНАМИКА“ ООД. На обсъждането присъстваха представители на Общински съвет, служители на Община Дряново и граждани.

За първи път инвестиционното намерение е входирано на 12.11.2018г., след което е разгледано и прието с пълно мнозинство при гласуване от Общински съвет. Основните мотиви залегнати в него са подобряване на общинския облик на градската среда, разкриването на нови работни места и стимулиране развитието на туризма. Към днешна дата идеята е вече факт и очаква подкрепа от страна на гражданите, Община Дряново и всички заинтересовани институции, фирми и организации. Във връзка с обществено обсъждане бе получено възражение, на което Общината обеща да обърне внимание при изготвянето на техническите детайли и транспортната схема.

По време на среща своите становища изразиха: Владимир Лафчийски- представляващ фирма „Платекс“ АД, Драгомир Йосифов – Гл. арх. На Община Дряново, Тодор Георгиев- председател на Общински съвет, Професор, доктор на техническите науки Венцеслав Зимпаров- гражданин, Шефкат Рамадан Исин- гражданин, Денислав Симеонов- управител на фирмата отговорник на идейния проект, Веселин Кръстев- собственик на ВСК „Кентавър“, Надя Кукурякова- общински съветник, Рачо Рачев- гражданин.
Всички мнения и въпроси, повдигнати по време на обсъждането ще бъдат взети предвид при по нататъшния процес на работа. При необходимост ще бъде свикана повторна среща с граждани и институции.

Коментари