Областният управител участва във форум по въпросите на социалната икономика и социалното предприемачество


Областният управител на Ловеч Ирина Митева участва във форум по въпросите на социалната икономика и социалното предприемачество. Той бе организиран от Икономическия и социален съвет на България /ИСС/ и община Ловеч в партньорство с Министерство на труда и социалната политика, а темата бе „Ролята на местната власт за развитието на социалната икономика и социалното предприемачество – опит и предизвикателства”.

Докато се подготвях за днешния форум разговарях с хора какво разбират под „Социална икономика” и установих, че те считат това като преразпределение на средства и материални блага от едни групи на обществото към други или пък предоставяне на социални услуги, сподели Ирина Митева и даде своето разбиране на тези термини, които навлизат през последните няколко години – създаването на условия за труд, достоен поминък и независим икономически живот за всеки член на обществото, независимо от неговото физическо, интелектуално, възрастово, етническо и т.н. състояние и позиция.

По думите й социалното предприемачество е съществена част от социалната икономика, а социалното предприятие не е проект или услуга, а институционално независим, вътрешно самоуправляем бизнес с водещи социални цели, съвременна уникална форма на предприемачество, създадена и развивана от хора, които искат да променят света в по-добро място за всички. Хора, които виждат не проблема, а виждат възможностите! Впрочем – изключително важно и необходимо условие за развитие, подчерта в обръщението си областният управител.

Целта на дискусията бе да се представи анализ на ИСС и възможностите за социално предприемачество.  

Социалната икономика заема сериозен дял от европейската икономика. В близо 2 млн. социални предприятия са ангажирани над 14 млн. души, което представлява почти 6,5 % от зеатостта в Европа, бе подчертано в анализа, представен от проф. д-р Лалко Дулевски, председател на ИСС. Според него социалното предприемачество и социалните предприятия представляват все още неоползотворен бизнес модел, който има своите специфични черти и характеристики. Според ИСС социалните предприятия в България трябва да бъдат стимулирани да се развиват не само в рамките на т.н. трети сектор чрез граждански сдружения и фондации, но и да бъдат създавани в рамките на частния бизнес и инициативи. В анализа е констатирано, че нормативната уредба у нас е разпокъсана и непълна, което затруднява развитието на социалната икономика и се препоръчва да се подобри правната и институционална среда за функционирането на социалните предприятия.

Но форума бе представен опитът на община Ловеч в развитието на социалната икономика и социалното предприемачество.

В дискусията участва и съветникът на Министър председателя по въпросите на труда и социалната политика Тотю Младенов.

Коментари