Областният управител със спешни мерки срешу Африсканската чума по свинете в Ловешко


Във връзка с усложнената епизоотична обстановка в България по отношение на болестта Африканска чума по свинете (АЧС), областният управител Ваня Събчева със своя заповед разпореди крути мерки за ограничаване разпространението на АЧС в област Ловеч. Заложените мерки са обсъждани на консултативна среща между директора на Областно пътно управление – Ловеч и директора на Областна дирекция по безопасност на храните, и са в унисон с предписанията на Министерство на земеделието, храните и горите.

Със заповедта областният управител Ваня Събчева нарежда:

  1. В основните пътни артерии (първокласни, второкласни и третокласни пътища) и възможните места за спиране на превозни средства (площадки за отдих, аварийни площадки и обществени паркинги), както следва:
  2. Първокласен път I-4 (Коритна-с. Български извор-Варна-обходен път Севлиево) :

–           паркинг „Добревски 1“- с. Български Извор, ул. „Демокрация“ № 2, общ. Тетевен.;

–           паркинг „Роденец“, местност „Роденец“, с. Български Извор, общ. Тетевен;

–           място отдих-бивша бензиностанция „Геа“, местност „Пазар“, с. Голец, общ. Угърчин;

–           място отдих-местност „Българенска чешма“, с. Българени, общ. Ловеч.

  • Първокласен път I-3 (гр. Луковит-гр. Ябланица-гр. София):

–           паркинг Златна Панега автопарк „Спектрум“ (Козирката)-с. Златна Панега, общ. Ябланица;

–           паркинг „Добревски“-с. Златна Панега;

–           паркинг Луковит, ресторант Родина-гр.Луковит.

  • Третокласен път III-301 (гр.Летница-гр. Ловеч):

–           аварийна площадка (място за почивка)-с. Дойренци, общ. Ловеч;

–           паркинг „Деветашка пещера“-общ. Ловеч;

–           паркинг „Крушунски водопади“-с. Крушуна, общ. Летница.

  • Второкласен път II-35 (гр. Плевен-гр. Ловеч-гр. Троян-с. Кърнаре)

–           аварийна площадка (място за почивка)-с. Абланица-пътен възел, общ. Ловеч

  • Третокласен път III-401 (гр. Ловеч-гр. Севлиево)

Да бъде извършена незабавна извънредна организация по надзор, събиране, съхранение и обезвреждане (унищожаване или оползотворяване) на всички хранителни отпадъци, смесени с хранителни отпадъци във всички рискови зони (аварийни площадки, площадки за отдих, канавки и канали за отводняване на пътища, обществени паркинги), почистване и дезинфекция на местата за събиране на отпадъци в тези зони.

Превантивните мерки са задължителни за всички собственици и ползватели на горепосочените обекти с конкретни срокове и периодичност на извършване, както следва:

директора на ОПУ – Ловеч да осъществява надзор за сметосъбирането в аварийните площадки, местата за отдих и почивка и пътни отбивки – 2 пъти в седмицата (понеделник и четвъртък), да контролира и организира сметосъбирането извършвано от подизпълнителски фирми.

Кметовете на общини и кметски наместници да осъществяват надзор за сметосъбирането в аварийните площадки, местата за отдих и почивка и пътни отбивки – 2 пъти седмично (понеделник и четвъртък), да контролират и организират сметосъбирането извършвано от общинските фирми или подизпълнителски фирми.

  • Сметосъбирането, почистването, дезинфекцията на местата за сметосъбиране и използваната техника, и транспортиране на отпадъците до най-близкото Депо за отпадъци на територията на съответните общини, да се осъществява минимум 2 пъти на седмица.

Контролът по изпълнението да се осъществява от директора на ОПУ – Ловеч, директора на ОДБХ – Ловеч, ръководителите на подизпълнителските фирми, кметовете и кметски наместници по отношение на сметосъбирането, почистването, дезинфекция на местата за сметосъбиране и използваната техника, и транспортирането на отпадъците – минимум 2 пъти на седмично. Собствениците или ползватели на паркинги да осъществяват постоянен контрол върху сметосъбирането, почистването и дезинфекцията на местата за сметосъбиране и използваната техника.

  • Обезвреждането на отпадъците от аварийни площадки, площадки за отдих, канавки и канали за отводняване на пътища, обществени паркинги е загробване след извършена дезинфекция с препарат „Виркон – S“ съгласно указанията на фирмата производител, на дълбочина минимум 3 метра в Депата за отпадъци. Дезинфекцията да се извършва при спазване на правилата за безопасност. Кметовете на общини да контролират дезинфекцията, обезвреждането чрез загробване на отпадъците, почистването, измиването и дезинфекцията на товаро-подемната и транспортна техника след използването й.
  • Кметовете на общини да определят местата за загробване на принудително убитите животни, засегнати от заболяването АЧС, съгласно изискванията на Наредба 22 от 10 февруари 2006 г. за условията и реда за обезвреждане на странични животински продукти и на продукти получени от тях.
  • Областните дирекции „Земеделие“ да оказват логистично съдействие на кметовете и ОДБХ – Ловеч при организирането на инвентаризация на животните, отглеждани във ферми за лична консумация, тип „заден двор“.

6.  На всички места: аварийни площадки, площадки за отдих и почивка, пътни отбивки, паркинги да бъдат поставени пътни знаци/табелки на различни езици, които да указват мястото за изхвърляне на хранителни отпадъци.

Заповед е изпратена на членовете на Областната епизоотична комисия, Областно пътно управление, Ловно-рибарските сдружения в Област Ловеч, Областен отдел „Автомобилна администрация“, Областна дирекция „Земеделие“, кметовете на общините в област Ловеч, Областна дирекция на МВР, Областна дирекция по безопасност на храните и други заинтересовани лица за изпълнение на мерките, като за това ще бъде уведомяван надлежно Областен управител.

Коментари