Областният управител върна за обсъждане решение на общинския съвет в Троян


Областният управител Ирина Митева върна за ново обсъждане решение на общинския съвет в Троян от 21 януари. В него се разрешава на „Многопрофилна болница за активно лечение – Троян“ ЕООД да отдаде под наем, без търг или конкурс, на ЕТ „Миро – Мирослав Тончев“ – Троян, за срок от 3 години, един кв. м. от фоайето на болницата за поставяне на вендинг машина за топли и студени напитки.

Приетото решение не е съобразено с разпоредбите на Закона за общинската собственост /ЗОС/, където се посочва, че търговските дружества с общинско участие в капитала могат да отдават под наем имоти или части от тях, внесени от общината като непарична вноска в капитала им, чрез публичен търг или публично оповестен конкурс. В случая общинският съвет дава съгласие в нарушение на тази разпоредба.

Пълният текст на заповедта може да видите в сайта на Областна администрация, секция „Заповеди и решения”.

Коментари