Областният управител Ваня Събчева: Ресторантите към хотелите могат да работят до 22:00 часа!


Във връзка със заповед на Министъра на здравеопазването ресторантите към хотелите да работят до 22:00 часа на 31 декември, решихме да попитамe областния управител Ваня Събчева какъв контрол ще има в Новогодишната нощ и институциите имат ли капацитет да окажат този контрол. Ето и въпросите, които попитахме г-жа Събчева днес:


-Кой ще контролира дали ресторантите към хотелите ще затворят в 22:30?
– Контрол на Заповедите на Министъра на здравеопазването осъществяват Регионална здравна инспекция /РЗИ/, органите на Министерството на вътрешните работи, органите на местно самоуправление и местна администрация, в рамките на функционалната си компетентност, като създават необходимата организация за контрол по спазване на противоепидемичните мерки и Областна дирекция по безопасност на храните за проверки в заведенията за хранене и развлечения, контролирани от тях.;

– Кой орган може да състави акт на ресторант, който работи след 22:30 часа като сме наясно, че в извънредна  епидемиологична обстановка МВР нямат правомощия да съставя актове и да затваря заведения. Ще има ли достатъчно дежурни служители на РЗИ, които ще могат да съставят актове?

– Всички по горе изброени. Правя уточнение, съгласно Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) изключение от забраната по т. 11 се допуска само по отношение на ресторантите на територията на местата за настаняване, които могат да работят само за гости на съответното място за настаняване, при използване на 50% от капацитета им и при ограничено работно време в границите между 6.00 и 22.00 часа.;

– РЗИ ще има ли капацитет и по какъв начин ще следи дали се спазва заповедта на МЗ?
– Смятам, че РЗИ доказа огромните си професионални качества през изминалата година и благодарение на тях Област Ловеч е на едно от последните места по разпространяване но Covid -19 в страната.;

Коментари