Областен управител и ВиК АД подписаха договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на съоръженията


Днес, 28 април, на извънредно Общо събрание на Асоциация по ВиК в Ловеч областният управител Ирина Митева, председател на Асоциацията, и изп. директор на ВиК АД инж. Данаил Събевски подписаха договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, и предоставяне на ВиК услуги на потребителите.

vikВ заседанието участваха експертите от МРРБ Иванка Виденова – директор на Дирекция „ВиК” и Светла Христова, както и кметовете на общините-членове на ВиК Асоциацията – д-р Мадлена Бояджиева – кмет на община Тетевен, Мария Динова – зам.-кмет на община Угърчин, Красимир Джонев – кмет на община Летница, Иван Цаков – кмет на община Ябланица, Младен Пелов – кмет на община Априлци, Корнелия Маринова – кмет на община Ловеч, и Цветелин Цоков – зам.-кмет на община Луковит.

С подписването на договора реално се поставя началото на ВиК реформата в област Ловеч. Асоциацията възлага правото на оператора ВиК АД да експлоатира и развива ВиК мрежата на територията на общините, членове на асоциацията.

Документът е разработен от МРРБ по проект „Подкрепа на реформата в отрасъл ВиК”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” и има за цел да подпомогне дейността на Асоциациите по ВиК при прилагане на Закона за водите и осъществяването на реформата в сектор ВиК. Срокът му е 15 години, като за този период се предвижда над 5,5 млн. лв да бъдат инвестирани от ВиК АД в публични активи, като с това ще се подобри качеството на предлаганата услуга.

Коментари