Нови телефонни измами на територията на община Троян


Във връзка със зачестилите телефонни измами и опитите за такива на територията на община Троян, РУ гр. Троян съобщава на гражданите живущи на територията на Община Троян следното:

Измамниците избират жертвите си на случаен принцип. Когато Ви се обадят, те не разполагат с абсолютно никакви данни за Вас. Те не знаят нито името Ви, нито адреса Ви, нито пък разполагат с каквато и да било информация за Вашите близки.

Схемата по която се извършват телефонните измами е следната:

По предварително подготвена схема за осъществяване на телефонни измами, на стационарен (домашен) телефон се обажда лице от мъжки пол, което се представя за ръководен орган от системата на МВР, най често за началник на криминална полиция, като използва званието „комисар”. Същият съобщава на жертвата, че в момента се провежда „специализирана полицейска операция” на територията на гр. Троян, по отношение на „организирана престъпна група” занимаваща се с телефонни измами. Групата е въоръжена и изключително опасна, извършваща престъпна дейност от всякакво естество, като сред тях има лица от сирийски произход, които са със статут на бежанци на територията на Република България. Обаждащият се измамник, представящ се за полицейски служител съобщава на жертвата, че по предварително проведени действия от страна на полицейските служби е намерен списък от телефонни номера, в който фигурира и телефонния номер на лицето на което се обажда, като иска съдействие от негова страна. Обаждащият се, съобщава още, че в момента престъпниците се намират на улицата на жертвата на телефонната измама и са контролирани от полицията. Също така улицата е пълна с полицаи, но ако жертвата излезе извън дома си няма да може да ги види, тъй като провеждащата се операция е секретна. Измамникът обяснява на жертвата, че дори има и снайперисти от специалните части разположени в района. Съдействието което иска от лицата на които се обажда се състои в това, да съберат всичките си налични пари и ценности и да ги оставят извън домът си на посочено от него място, като ще изпрати един от полицаите да ги вземе с цел по- късно да им бъдат върнати непокътнати, след като приключи полицейската операция и престъпниците бъдат задържани. Измамникът представящ се за полицаи казва на лицето на което се е обадил, че най вероятно, скоро ще бъде потърсен от престъпниците по телефона и ако това се случи, без да прекъсва разговора си с тях, да набере номер 51 11– който е секретен и служи за подслушване на телефонният разговор от страна на полицаите, като по този начин, директно ще се свърже с полицията. След като приключи разговорът между измамникът- представящ се за полицай и жертвата на измамата, на стационарният (домашният) телефон на жертвата се обажда лице от мъжки пол, което започва да псува, ругае, обижда и се държи по изключително груб начин. Казва на жертвата да приготви всичките си налични пари, или в противен случай, ще влязат с взлом в дома и, и ще я пребият и изнасилят или убият. Парите трябва да им бъдат предадени незабавно. В повечето случаи, лицата жертви на телефонни измами набират въпросният номер 51 11, без да прекъсват разговора си, като се свързват отново с лицето с което са говорили първоначално, представил се за полицай. Той им казва да приготвят парите и ценностите, и да ги оставят на посоченото предварително от него място, за да послужат за примамка на престъпниците и когато те отидат да ги вземат, да бъдат задържани. Представящият се за полицай измамник, гарантира на жертвата, че след приключване на акцията парите и ценностите им ще им бъдат върнати, като за да не допуснат последваща грешка я кара да опише серийните номера на банкнотите.

При оставяне на при и ценности от страна на жертвата на определеното от измамника място, от там минава лице, което ги взима и безпрепятствено продължава по пътя си. Едва тогава лицето което е оставило парите разбира, че е жертва на телефонна измама.

 

Не се доверявайте само на телефонното обаждане, незабавно потърсете съдействието на Полицията, денонощно, на телефон 0670/ 6 22 18.

Коментари