Нови пързалки и люлки радват децата в Детска ясла – Дряново


От скоро децата в Детска ясла – Дряново имат възможността да играят повече и по-безопасно на двора, тъй като са монтирани чисто нови пързалки и люлки. Съоръженията имат всички необходими сертификати, а около тях е положена каучукова ударопоглъщаща настилка.

Цялата площадка отговаря на Наредба №1 от 2009 г. за безопасността на площадките за игра. 

При ремонта е изравнено и нивото на плочките, които на много места бяха разместени.

Планира се поставяне на нови пейки и засаждане на дървета, с което дворното пространство да стане още по-красиво и функционално.

Коментари