НОВИ МЕРКИ! Кметът на Ловеч предлага затваряне на нощните заведения и вечерен час за заведенията за хранене


Кметът на Ловеч Корнелия Маринова предлага нови мерки за ограничение на разпространението на COVID-19 като затваряне на нощните заведения и вечерен час за заведенията за хранене.

Бизнесът продължава да пита защо се стига до затваряне при положение, че област Ловеч е на последно място от всички областти в страната по заболяемост на COVID-19.

Eто и пълният текст на предложенията взети на общински кризисен щаб по здравеопазване в Ловеч:

Заболеваемостта от COVID 19 в Ловеч е на границата до „червено“, като на 24 октомври с показатели 117.5 на 100 000 все още е в „оранжевата“ зона, но след 119.9 на 100 000 влиза в рисковата зона. Това стана ясно от данните на РЗИ Ловеч, изнесени по време на заседанието на Общинския оперативен щаб за превенция и ограничаване разпространението на коронавируса, проведено на 26 октомври. Заседанието бе водено от кмета Корнелия Маринова, участваха зам. кметовете Венцислав Христов, Цветан Георгиев и Даниел Колев, както и представители на отговорните институции в общината.Отчетена бе тревожна тенденция, повишен брой на положителни случаи на заболели и контактни лица.

Общинският щаб след обсъждане прие мерки и препоръки във връзка с предотвратяването и ограничаването на разпространението на коронавирус в общината. Предложенията са отправени към директора на РЗИ -Ловеч за въвеждане.
Считано от 27.10.2020 година Щабът въвежда на територията на Община Ловеч следните мерки:

1. Възлага на директорите на училища на територията на общината да предприемат мерки за ограничаване на достъпа на външни лица до територията на учебните заведения, включително физкултурни салони и зали, в които се провеждат мероприятия, тренировки и репетиции с участие на външни за училището лица, с изключение на формите на ЦПЛР-ОДК;

2. В сградите, в които се осъществява читалищна дейност, са допустими мероприятия само ако са съгласувани предварително с Общински оперативен щаб за превенция и ограничаване разпространението на коронавирус на територията на Община Ловеч;

3. В обредните зали на територията на Община Ловеч при провеждане на радостни или тъжни ритуали се допускат не повече от 10 лица, при спазване на противоепидемичните мерки;

4. Преустановява се издаването на разрешения за удължено работно време на обектите за хранене и развлечения на територията на Община Ловеч до второ нареждане.Общинският оперативен щаб препоръчва на директора на РЗИ-Ловеч да издаде заповед:
– за преустановяване на посещенията в нощните клубове и дискотеки на територията на община Ловеч;
– за посещение на заведения за хранене след 23.00 часа на територията на Община Ловеч.В началото на заседанието кметът Корнелия Маринова представи доклад за направените по график от общински служители за миналата седмица проверки, те са над 160 на брой. Докладът е изпратен до РЗИ. Своята дейност отчетоха от полицията, БАБХ, МБАЛ „Проф. Параскев Стоянов“ и „Спешна помощ“.
В общината контактните деца към момента са 81, на домашно лечение са пет болни деца, учителите са трима, като двама са от детски градини.

Община Ловеч,
пресцентър26.10.2020 г.

Коментари