Нови инвестиции в Община Троян


На 29 юни 2015г. кметът на Троян Донка Михайлова подписа  договор за продажба на недвижим имот с г-н Йоахим Вайл / Германия/, който е основател и управител на фирма  „ ТЕХНИК ПАРТНЕР“ ЕООД.

Имотът е с площ 10022 кв.м. по кадастралната карта на с. Добродан. Той беше предаден на Община Троян с решение на Министерски съвет през 2013г.договоро

На базата на задълбочени и комплексни проучвания, дружеството, чрез своя управител, оцени Троян като най-подходящото място за инвестиционното местонахождение на  проекта, който предстои да бъде осъществен. Ще бъде изградена производствена база, като срокът за  реализиране на предвиденото строителство и въвеждането му в експлоатация е 18 месеца от подписването на договора. Намерението на г-н Вайл е за срок от една година да бъдат разкрити не по-малко от 30 работни места. Фирмата обмисля възможността за разширяване на дейността си в Троян.

По време на срещата, г-н Вайл благодари на кмета на общината г-жа Донка Михайлова за коректното партньорство и помощта й.

От 3 години „Техник Партнер БГ“ ЕООД работи върху проекта „Bauhaus“ – за изграждане и продажба на модуларни къщи от дърво, което е нов подход към производството на сгради. В дългосрочен план предприятието ще се развива в посока да стане  международно признат център за разработване и производство на иновативни модуларни строителни конструкции.

Да припомним, че през мандата изцяло бяха обновени част от бизнес зоните в града, осигурена беше благоприятна данъчна среда за работодателите, сериозно бе работено по отношение устройственото планиране и подобрена инфраструктурата в бизнес зоните. Така усилията на управленския екип на Общината през този мандат  започнаха   да дават резултат.

 

Маргарита Генкова

Коментари