Николай Нанков: 23 проектни предложения от Ловешка област са одобрени по програма „Чиста околна среда – 2021“


Николай Нанков сподели във фейсбук хубави новини за област Ловеч, вижте какво написа:

23 проектни предложения от Ловешка област са одобрени и класирани в конкурса в рамките на националната кампания „Чиста околна среда – 2021“, който се организира от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) и МОСВ.
До 10 хил. лв ще получат за проектите си общините Ябланица, Летница, Тетевен и Априлци – кв. Зла река, където ще бъдат създадени нови зони за отдих или възстановени вече съществуващи с нови детски съоръжения за игра на открито.Подобни дейности ще се извършат и в кметствата Шипково, Крушуна, Горско Сливово, Врабево, Български извор, Голям извор, Черни Осъм и Дивчовото. По разработените проекти ще се създадат места за отмора, физически занимания и социални контакти на малки и големи, ще се озеленят и модернизират зони за отдих, ще се създадат спортни площадки за най-малките. С до 5 хил. лв ще бъдат финансирани училищата в селата Кирчево, Орешак, Орешене, Черни Осъм, Румянцево, СУ „Георги Бенковски“ – Тетевен, и детските градини в с. Градежница и с. Галата, както и ДГ „Зора“ в Ловеч и ДГ „Незабравка“ в Тетевен. С реализирането на проектите в детските заведения ще бъде създадена мини екопътечка в Ловеч, зелени занимални на открито и пространства за игри на децата и възпитанието им в любов към природата. В кампанията, стартирала тази година за 19-и пореден път и придобила широка обществена популярност, се финансират така наречените малки проекти, в които участват с доброволен труд и възрастни, и подрастващи. Правим това с грижа за околната среда и живота и здравето на хората, стараейки се и да повишаваме екологичната култура. И сме го постигнали – за което благодаря на всички, взели участие – защото кампанията се разраства и се подават все повече и по-качествени проекти.

Коментари