НЕУСПЕШЕН ОПИТ ЗА ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО НА МЕСТНИТЕ ИЗБОРИ


Централната избирателна комисия /ЦИК/ прие свое Решение № 2108-МИ от 11.09.2015 г., съгласно което на местните избори, насрочени на 25.10.2015 г. номерата на партиите и коалициите за участие в изборите ще бъдат теглени чрез жребий в самата ЦИК.

Правото да се тегли такъв жребий принадлежи само на Общинските избирателни комисии /ОИК/, като всяка ОИК провежда свой избор, в който вземат участие и регистрираните местни коалиции и независими кандидати.

Кое наложи ЦИК грубо да наруши закона и да изземе компетенции на ОИК?

Единната номерация за всички населени места в страната улеснява изключително централните кампании на големите партии с неограничени бюджети за участие в изборите. В същото време се поставят в неравностойно положение местните коалиции и инициативни комитети, които ще участват в изборите само в една ОИК и ще правят предизборна кампания с изключително ограничени финансови средства.

Единната номерация е добро начало за търговия на едро с гласове на местните избори. Не става въпрос за 50-100 гласа, които купува някой циганин с пачка пари и бяга пред камерите на медиите, а от полицията не бяга. Става въпрос за възможност и създаване на добри условия за търговия на едро с проценти в национален мащаб.

Избирателите, които са неграмотни или не знаят български език, е най-лесно да се агитират по идентичен начин с идентичен номер в цялата страна, което в крайна сметка може да е обект на търговия.

Тази несправедливост в решението на ЦИК даде основание на местната коалиция „Избор за Троян“ да подаде жалба да Върховен административен съд /ВАС/ незабавно – в първия час след регистрацията си в ОИК, тъй като минути след това срока за обжалване изтичаше.

Общо 10 жалби имаше срещу решението на ЦИК, като единствената сред жалбодателите местна коалиция беше „Избор за Троян“. Единствената коалиция, която имаше пряк интерес от отмяната на решението. Останалите жалбодатели обжалваха, за да манифестират законност, но в действителност имаха интерес решението на ЦИК да не бъде отменено. По тази причина мотивите на жалбите им, с някои изключения само, не бяха сериозни. ВАС дори прие, че две от партиите нямат правен интерес да обжалват решението на ЦИК и техните жалби не бяха разгледани.

 ВАС със свое решение № 9588/17.09.2015 г. спази закона и обяви сериозните нарушения на закона от страна на ЦИК, като прогласи решението на комисията за НИЩОЖНО.

Това дава основание всички ОИК в страната да проведат ЗАКОНЕН ЖРЕБИЙ за избор на поредните номера на партиите, коалициите и независимите кандидати за провеждането на местните избори – 25.10.2015 г..

         С това „Избор за Троян“ даде своя принос за спазване на законността, което е един от основните му приоритети.

         21.09.2015 г.                Венелин Ангелов

Коментари