Нека с настъпващата пролет направим Троян още по-красив!


Служителите от Общинската администрация в гр. Троян започват почистване на райони в града в извънработно време. Инициативата, свързана с пролетното почистване, която традиционно се реализира от Община Троян, цели запазване и облагородяване на зелените площи.

Ръководството и всички служители призовават хората да подкрепят начинанието и да се включат в предвидените дейности или да реализират свои инициативи по почистване. Най-важното е запазване и поддържане на това, което се реализира със съвместни усилия – местата за отдих, игра и разходки.

Работата на звената от общинската администрация започва от 15.04.2016 г., след предварителен оглед на терените, както следва:

 • ОП „Комунални услуги“ започват с реализирането на дейности на 04.2016 г. в градинката на ул. „Захари Зограф“, предвидено е: косене, оформяне на клони на дърветата, ремонт и боядисване на детските съоръжения; На 18 април служители от общинското предприятие ще работят на терена южно от Автогарата, при бл. „Стара планина“;
 • 04.2016 г. Отдел от администрацията ще реализира дейности в Централна градска част, при реката – премахване на сухи дървета, дънери и храсти и др.
 • 04.2016 г. ще се работи при бл. „Къпинчо“ /северно от блока/;
 • 04.2016 г. ще бъде обхванат районът на Екопътека „Турлата“;
 • 04.2016 г. ж. к.„Буковец“ /при магазина, ул. „Канъчка“, поляната/;
 • 04.2016 г. – ж.к. „Черногор“ /дере „Алдица“, ул. „34-ти Троянски полк“, терени северно от „Изгрев“/;
 • 04.2016 г. ж.к. „Лъгът“ /северно от бл. 13, бл. 15, бл. 1 от изток до магазина/;
 • 04.2016 г. ж.к. „Младост“ – площта между бл. 3, бл. 4 и бл. 2;
 • 04.2016 г. кв. „Василевско“;
 • 04.2016 г. градинка „Троянка“;
 • 04.2016 г. парк „Къпинчо“;

Община Троян ще се радва на Вашата подкрепа, подкрепата както на живущите в района на упоменатите места, така и на кварталните съвети и сдруженията на собствениците.

Нека с настъпващата пролет заедно направим Троян още по-красив!

Коментари