Напредва работата по проекта за малкия пазар, който ще придобие нов, модерен облик


През отминалата седмица пред Общинския експертен съвет по устройство на територията бе представен и разгледан работният проект на проектантския колектив на „АДА – Агенция Дизайн и Архитектура“ АД, гр. София, за пълното реновиране на „Малък пазар“. Преди няколко месеца фирмата спечели конкурс за изготвяне на цялостен идеен проект за изграждане на обслужваща сграда „Малък пазар“ и инфраструктура сред общо 7 участника. На 23.08.2017 г. фирмата представи своя окончателен проект.

С общи усилия и средства от общинския бюджет и от бюджета на ОП „Общински пазари“, „Малък пазар“ ще придобие нов, по-функционален и отговарящ на съвременните изисквания пазар. На заседанието бяха обсъдени основните параметри и разработването в технически аспект. С проекта е направено важно унифициране на паркоместата – отделно ще спират посетителите на пазара и работещите, които товарят и разтоварват продукцията, като това ще спомогне ползвателите да не си пречат. Предстои озеленяване, което ще попречи и на моментната практика за спиране на товарни автомобили на ул. „Васил Левски“, които затрудняват движението. Ще се реши и въпросът с нормалното и безпроблемно преминаване на пешеходци. Новост е това, че както бе обявено и първоначално, ще бъде намален броят на сега съществуващите павилиони. Пазарът ще бъде предназначен основно за ползване от търговците на плодове и зеленчуци. Това е обсъдено и по време на няколкото предварителни разговори с наематели на помещения на пазара, с граждани. Във фоайето на Община Троян бе изложен и проектът, както и кутия за предложения от страна на гражданите. Предстои обявяване на обществена поръчка за избор на изпълнител на обекта.

Кметът Донка Михайлова изрази надеждите през следващата година, в която Троян отбелязва своята 150 – годишнина, да се поздравим с един модерен и добре функциониращ „Малък пазар“, който да запази традициите за среща на съграждани.

Коментари