Намаляват младежите без работа в Ловешка област, увеличават се трайно безработните


Броят на безработните младежи до 29 години в Ловешка област намалява, но се увеличават трайно безработните, съобщи директорът на Регионалната служба по заетостта Минчо Диков.
Младите хора без работа са 16 процента от всички. Според Диков спадът на младежката безработица се дължи на това, че през лятото работят в курортите или са на сезонна заетост в чужбина.
Продължително безработните са 50,4 процента, като по-голяма част от тях не са работили повече от две години. Това са нискоквалифицирани хора. През май обаче е отчетено най-ниското ниво на безработица в областта от година и половина насам, или 16 процента, което е с 5,9 пункта над средното за страната и с 0.9 на сто по-ниско в сравнение с предходния месец. Най-висока продължава да е безработицата в община Угърчин – 54 процента, следвана от община
Ябланица с 43 на сто. Най-ниска остава в община Троян – 6,3 на сто, и община Ловеч – 9,4 процента.
Постъпили на работа са 706 човека, а заявените свободни работни места са 527.
Диков добави, че по програма „Младежка заетост“ работодатели саподали заявления за 150 работни места. Младежи до 29 г. ще имат възможност да стажуват при тях и да получават работна заплата.

Източник: БТА

 

Коментари