Най-после ще има кино в Троян!

Очаква в средата на 2018 година да започнат и прожекциите в салона на НЧ "Наука-1870г." - Троян


На 15.09.2017 г. (петък) в София двустранно беше подписан договор между НЧ „Наука- 1870г.“ – Троян и Държавен фонд „Земеделие“ за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

Проектът „ Ремонт и закупуване на оборудване и обзавеждане на НЧ „Наука-1870г.“ – Троян“ е на обща стойност 382194.44 лв.

С реализацията на проекта ще бъде извършено обновяване на художественото осветление и озвучителната система на сцената; закупуване на мобилна (площадна) озвучителна система; акустично третиране на театралната зала с панели; закупуване на музикални инструменти (3 броя електронни пиана и 1 брой музикален синтезатор); закупуване на мултимедия, компютри, скенери, принтери; ремонт на механизацията на сцената (чиги); закупуване на подово покритие на сцената (за танци); подмяна на сценичното облекло (завеси); закупуване и оборудване на салона с кинопрожекционна техника – 3D.

С реализацията на проекта Троян ще има нов съвременен модерен театрален салон. Троянци вече ще могат да се наслаждават и на 3D кинопрожекции.

Благодарим на г-жа Донка Михайлова, г-жа Вера Добрева, г-жа Мария Василева и г-жа Полина Павлова от администрацията на община Троян, за съдействието при разработването на проекта!

 

Коментари