Над 400 медицински и немедицински специалисти ще бъдат ваксинирани в област Ловеч


В периода 26 – 29 януари продължава ваксинирането на медицински персонал от лечебните заведения. С новата доставка ваксини и от началото на кампанията в област Ловеч ще бъдат обхванати над 400 медицински и немедицински специалисти, заявили желание за ваксиниране.

С настоящото разпределение за област Ловеч ще бъдат обхванати почти всички заявили желание медицински специалисти на територията на област Ловеч. Останалите от тях, които не са заявили и впоследствие заявят желание, също ще бъдат обхванати при следваща доставка. На сайта на РЗИ Ловеч периодично ще бъде публикувана информация за последващи доставки и дати за ваксиниране. В тази връзка всички необхванати и желащи да се ваксинират медицински и немедицински лица от лечебните заведения за болнична помощ и извънболнична помощ  от I фаза могат да подават заявка в Специализираните имунизационни кабинети към Медицински център Ловеч, Медицински център Троян, МБАЛ Луковит и МБАЛ Тетевен.

Коментари