Младите лингвисти от СОУ „Васил Левски“ – Троян превеждаха на европейски езици


Текстове от български на руски, немски, испански и италиански език превеждаха ученици с подчертан афинитет към чуждоезиковото обучение от СОУ „Васил Левски“ – Троян.

Младите лингвисти, които се включиха в превеждането, бяха 20.

Учениците превеждаха с помощта на съвременните технологии. Те използваха не само хартиени, но и електронни речници.

Темата на текстовете за превод беше свързана с историята на училището.

Езиците, на които превеждаха учениците, се изучават като втори чужд език в СОУ „Васил Левски“.

Конкурсът е част от проявите, посветени на 100-годишнината от началото на гимназиалното образование в Троян.

Организатор на конкурса е преподавателката по испански език в СОУ „Васил Левски“ Вяра Дочева.

 

Източник: vlevski.eu

Коментари