Министър Вълчев забрани ”даренията” за настоятелствата в училищата


Училищните настоятелства вече не могат да събират пари от родителите за материали, консумативи, ремонти и за всякакви текущи разходи.
Новото правило е в сила с писмо на министъра на образованието Красимир Вълчев. То е изпратено до всички 28 регионални управления на образованието, които трябва да информират директорите на учебните заведения.

Причината е, че в повечето училища практиката е да се изискват пари от родителите за настоятелствата, а не това да става доброволно. Средствата се използват за различни ремонти, материали, консумативи и т.н. в учебните заведения, за които по принцип обаче трябва да се отделят пари от бюджета им.

Коментари