Министърът на финансите е съгласувал планa за финансово оздравяване на Община Тетевен


От началото на 2017 г. министърът на финансите е съгласувал планове за финансово оздравяване на 5 общини – Перник, Белово, Тетевен, Септември и Велинград. Според анализ на Министерството, финансовото състояние на Община Тетевен се подобрява, а ефектът от оздравителния план следва да се реализира ефективно средносрочно в периода 2017 – 2019 г. Към края на всеки отчетен период Общината е поела конкретни ангажименти за постигане на определени целеви стойности на финансовите си показатели, които следва да реализира и отчита в Министерството на финансите.

Още от началото на 2016 г. всички усилия на ръководството на Община Тетевен бяха насочени към проблема с финансовото затруднение и нарастващите задължения, които остави предишното ръководство. Бяха взети спешни мерки и през изминалата година бе разработен план за финансово оздравяване на Общината, който се изготви на основание чл. 130д, ал. 3 от Закона за публичните финанси и Решение на Общинския съвет. Общата стойност на просрочените задължения към 31.01.2016 г. възлиза на около 4 700 000 лв., а към днешна дата са намалени на 1 175 928 лв./задължения към ДФЗ/.

Благодарение на съдействието от страна на Министерството на финансите и след съгласуването на плана за финансово оздравяване с министъра, на Община Тетевен бе отпуснат временен безлихвен заем на стойност – 1 096 545 лв., който бе използван за разплащане на просрочени задължения. Ако е налице трайна тенденция за подобряване на финансовото състояние на Общината, правителството може да отпусне субсидия, с която заемът от бюджета на практика се опрощава.

Видно е, че целият мандат 2015 – 2019 ще бъде белязан от финансови проблеми и ще премине под знака на строга финансова дисциплина и прилагане на оздравителни мерки, които включват повишаване на събираемостта на приходите, приоритизиране и оптимизация на разходите и намаляване на просрочените задължения. Неведнъж кметът на Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева е заявявала, че  вярва в осъществяването на плана за финансово оздравяване, защото още от началото на мандата се работи усилено за финансовото стабилизиране на Общината.

Коментари