Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева откри днес в Ловеч третото стъпало на Градската пречиствателна станция


Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева откри днес в Ловеч третото стъпало на Градската пречиствателна станция. Заедно с кмета Минчо Казанджиев тя преряза лентата на новото съоръжение.
Така днес на официалната церемония бяха открити обектите, реализирани по проекта на общината „Подобрение на водоснабдителната и канализационна система на град Ловеч”, финансиран по оперативна програма „Околна среда“ 2007-2013 г.

министър

Общата стойност на проекта е 8,3 млн. лв, от тях 7,7 млн. лв са безвъзмездна финансова помощ. Асоцииран партньор е “Водоснабдяване и канализация” АД – Ловеч.
В рамките на проекта е доизградена канализационната мрежа и рехабилитирана водопроводната мрежа на част от територията на град Ловеч – кварталите Дръстене, Гозница и две индустриални зони – Източна индустриална зона и Северна индустриална зона „Баховско шосе”. Изграденият дюкер от дъждопреливник в кв. Вароша под река Осъм осигурява свързването и отвеждането на отпадъчните води от канализацията на Вароша и свързването им към главния колектор по ул.“Осъмска“.

С реализацията на обект „Съоръжение за третиране на фосфорната замърсеност на отпадъчните води в ПСОВ Ловеч“ – сграда на реагентно стопанство, е изпълнен последният етап от изграждането на станцията, предвиждащ пълно третично пречистване на отпадъчните води чрез изграждане на съоръжения за отстраняване на фосфор. С това свързаността към канализационната система става 100 процента, прекратява се замърсяването на почвата, подпочвените и повърхностните води, както и на р. Осъм, посочи министър Василева. Тя поздрави общината за усилията за изграждане на публичната инфраструктура, и в частност екологичната. Василева предаде специалните поздрави на министър-председателя Бойко министърррБорисов, с когото днес заедно са открили друг обект (в Раковски – б. р.) – „обекти, които не са толкова видими, но са важни за хората“. Министърът обяви още, че „независимо от това от коя партия е кметът, ние смятаме, че тези проекти са важни. Не трябва да бъдат делени общините, всички трябва да получат равен достъп до европейските средства“.
В съвместната ни работа досега Министерството на околната среда и водите бе не просто управляващият орган, а партньор и консултант на общината, каза кметът Казанджиев, който пожела успешна реализация на проектите в новия програмен период.
Ивелина Василева поздрави община Ловеч още за изпълнения проект за туристическите атракции. Днес тя посети и Старата градска баня „Дели Хамам“, която определи като уникален обект, част от облика на града и от възможностите за развитие на туризма.
На церемонията по откриването на обектите по проекта „Подобрение на водоснабдителната и канализационна система на град Ловеч” присъстваха още депутатите Корнелия Маринова и Антон Долапчиев, областният управител д-р Мадлена Бояджиева, представители на фирмата строител и на надзора.
Днес е заключителната пресконференция по проекта.

Коментари