Ловешкият окръжен съд започва проучване на общественото мнение за работата на съдилищата в съдебния си регион


Окръжният съд в Ловеч публикува на официалната си интернет-страница анкета, чрез която да разбере нагласите на обществото относно работата на съдилищата в своя съдебен регион. Тя е в секцията „Обратна връзка“. Може да я откриете и на адрес https://lovech-os.justice.bg/bg/polls/114.

Резултатите от проучването ще се използват за подобряване работата на администрацията при предоставяне на услуги на граждани, за повишаване прозрачността на съдебната институция и информираността на обществото за работата на съдилищата.

Анкетата може да бъде попълнена и чрез Google формуляр – https://docs.google.com/forms/d/1KTyrB8VlJIHFrszRCyDfkVgKTPjcoG6vdwFrdkG2H8E/edit. Линкът за него е публикуван и във фейсбук-страницата на Окръжен съд – Ловеч.

Коментари