КСИР даде съгласие в Ловеч да се разкрие професионален индустриален колеж


За учебна база ще се ползва сградата и прилежащата територия на бившия техникум „Дочо Пенков“

Консултативният съвет за икономическо развитие (КСИР) на община Ловеч даде съгласие на работна среща вчера в Ловеч да се разкрие професионален индустриален колеж. Писмо за намерения е депозирано в общината от консорциум „Дуално обучение“ с искане да се предостави учебната база на бившето СПТУ „Дочо Пенков“ за стартиране на един от първите в България проекти за дуално обучение по професии с индустриален профил.

Консорциумът, в който влизат „Технокороза“ – Ловеч, белгийско-българското сдружение „Бест2Б“ и германо-българското сдружение „Инфраню“, искат сградата и прилежащата територия на бившия техникум за 25 години. Намеренията са там да се регистрира професионален колеж и да се въведе дуално обучение на техници и други изпълнителски кадри, като „Технокороза“ ще предостави производствена база за обучаваните ученици. Завършилите колежа ще намерят професионална реализация в „Технокороза“, „Силвамаш“ и в други сродни предприятия от мебелната промишленост у нас. В учебните програми ще се заложи разширено изучаване на английски и немски език, както и компютърно обучение, ще се провежда стаж в компании от други страни на Европейския съюз, в магазини и предприятия, свързани с корпорацията „Икеа“.

От консорциума ще кандидатстват по европейски програми за модернизиране на сградата на бившето училище, както и за обзавеждане на учебните зали. Сериозна материална подкрепа заявяват от „Технокороза“ и „Силвамаш“, а партньорите от Белгия и Германия са готови да осигурят експертно участие и трансфер на добри практики в приложението на дуалното обучение и да установят контакти със сродни училища в страните си.

Сред бъдещите планове е да се разшири кръгът професии, по които ще се извършва обучение в колежа. Ще бъдат предоставяни и стипендии на учениците.

КСИР се обедини около становището, че реализацията на тази инициатива ще бъде принос към подобряване на демографската ситуация и задържането на младите в Ловеч и региона. Кметът ще внесе предложение в общинския съвет за предоставяне на сградата на бившето училище на консорциум „Дуално обучение“.

Коментари