Кризисен щаб по здравеопазване реши: Да се командироват медицински сестри от психоболниците към многопрофилните в Ловеч и Луковит, спешни пациенти от областта да се приемат в УМБАЛ „Д-р Георги Странски” – Плевен


След проведено днес заседание на Областния кризисен щаб по здравеопазване в Ловеч, свикано от областния управител Ваня Събчева, се стигна до две решения. 

Да бъдат командировани медицински сестри от ДПБ – Ловеч в МБАЛ – Ловеч и от ДПБ – Карлуково в МБАЛ – Луковит. Наличието на повече медицински сестри в тези болници би облекчило тяхното състояние. Това се налага поради недостига на тези специалисти, което затруднява работата им. Пренасочването на медицински сестри от психоболниците към съответните многопрофилни лечебни заведения би спасило живота на пациенти, имащи нужда от общо и интензивно лечение.На заседанието всички членове на Щаба изразиха силната си загриженост, че ако въпросът с кадрите не бъде решен, лечебните заведения не биха могли да осъществяват своята дейност пълноценно, което ще наруши медицинското обслужване на населението в областта с непредвидими последици. Затова и в писмо до Министъра на здравеопазването областният управител Ваня Събчева поиска спешно решаване на въпроса с командироването на медицински сестри към Ловеч и Луковит.

Поради липса на реаниматори в МБАЛ Ловеч се затруднява не само дейността на лечебното заведение, което води до невъзможност лечението на COVID-положителни пациенти, нуждаещи се от интензивно лечение, но и цялостно се преустановява приемът по спешност, което силно затруднява и изпращането на пациенти за интензивно лечение от другите лечебни заведения в областта. Областният управител да поиска от МЗ гаранции, че спешни пациенти от област Ловеч ще бъдат приемани за лечение в УМБАЛ „Д-р Георги Странски” – Плевен, реши още Щабът.

На заседанието бе разгледан и въпросът с реорганизация налечебните заведения в област Ловеч, които да изпълнят разпореждането на Министерство на здравеопазването във всяка област да има по една COVID-болница и по една чиста от COVID такава. Областният щаб излезе със становище, че не могат да бъдат определени конкретни лечебни заведения, ангажирани с лечение само на лица с COVID-19, и конкретни лечебни заведения, които ще изпълняват медицински дейности само за незаразени от коронавирусна инфекция пациенти. Членовете на Щаба бяха категорични, че в област Ловеч е неприложим този модел, тъй като в общините има само по една болница, с изключение на Троян. Затова и многопрофилната болница в Ловеч не може да бъде определена само за лечение на пациенти с COVID, тъй като няма къде населението да се лекува от други заболявания. МБАЛ – Троян е малка, другите болници в областта също са претоварени.

По време на заседанието се чуха мненията и на директорите на лечебните заведения в област Ловеч, както и позицията на РЗИ, РЗОК, ЦСМП.

Протоколът от заседанието е публикуван в сайта на Областна администрация.

Коментари