Корнелия Нинова: Троян е община за пример!


„Местно самоуправление и местна демокрация“ – това беше темата на дискусията, организирана от БСП Троян, в която взе участие и Корнелия Нинова, председател на парламентарна група „БСП за България“ и на Българската социалистическа партия.

Зала „Форум“ на НЧ „Наука“, Троян не можа да побере всички, които искаха да споделят своите тревоги, да зададат въпросите си. В разговора взеха участие и двамата народни представители на „БСП за България“ д-р Валентина Александрова и Милко Недялков, кметът на община Троян Донка Михайлова, общински съветници, кметове и кметски наместници.

Донка Михайлова направи обзор на икономическата характеристика на община Троян, отбеляза постиженията и сподели тревогите си. Навярно най-впечатляващ – и обнадеждаващ – е фактът, че при средна безработица за страната 13%, в нашата община тя е 5,2% – близка до равнището, което предприемачите наричат „здравословно“. Въпреки това обаче пред нас стоят две предизвикателства. Първото са ниските доходи, ниското заплащане на „работещите бедни“, които имат доходи под линията на бедността. Второто – това е необходимостта да се осигури за младите хора такова професионално развитие, което да им предостави възможност за реализация тук.

Община Троян е сериозен работодател – тя осигурява работа на 468 души, чрез 4 фирми и едно общинско предприятие, което от своя страна дава стабилност на общинския бюджет.

Но законовата рамка, в която работят общинските предприятия, залага немалко проблеми… виж още

Коментари