Консултативен съвет по икономика към Кмета на Община Троян за мандат 2019-2023 г. с разширен състав. Предстои свикване на първото заседание


През 2012 година беше създаден Консултативен съвет по икономика към Кмета на Община Троян, който през своите години доказа смисъла от съществуването си. Консултативен съвет по икономически въпроси ще бъде сформиран и през настоящия мандат 2019-2023 г.

Той е помощен консултативен орган, като целта е: запазване, подпомагане и разширяване на съществуващия бизнес в община Троян; подобряване на контактите и координацията между местната власт и бизнеса; идентифициране на важни за общината проблеми и предлагане на възможни решения за подобряване на икономическия климат; подпомагане на администрацията при привличане на нови инвестиции.

През мандат 2015-2019 г. съставът на съвета включваше 13 представители на местния бизнес, през новия мандат – членовете на съвета ще наброяват 22. Съставът е разширен, като в него са включени представители на институции, различни браншове и личности с обществени позиции.

Предстои свикване на първото заседание на Консултативния съвет.

Коментари