Това са лицата, които посредством своята дейност, спомагат името на град Троян да става все
по-популярно, а те от своя страна се превръщат в символи на града ни.